La UV i la Universidad Mayor de San Andrés de Bolívia renoven la seua col·laboració

  • 20 de febrer de 2023
 
La UV i la Universidad Mayor de San Andrés de Bolívia renoven la seua col·laboració

Aquest acord amplia la col·laboració entre ambdues institucions per un període de huit anys permetent la cooperació universitària en els camps de l’ensenyament i de la investigació en els tres cicles de l’ensenyament superior.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre; i l’exrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, Teresa Rescala han escenificat la recent renovació del conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions l’any 2000, permetent enfortir les relacions acadèmiques existents i establir-ne de noves.

L’acord, que es renova per un període de huit anys (4+4), facilitarà la cooperació interuniversitària en els camps de l’ensenyament i de la investigació mitjançant la posada en comú dels resultats de les experiències pedagògiques, el treball conjunt en congressos, seminaris, etc, l’intercanvi i col·laboració del personal docent i de l’estudiantat, entre altres.

En l’acte també van participar el vicerector d’Internacionalització i Multiligüísme, Carles Padilla; i el professor titular de Dret del Treball i Seguretat Social en la UV i representant de la UV en aquest conveni, Cayetano Nuñez.

Universidad Mayor de San Andrés

Fundada en 1830, és la segona universitat més antiga de Bolívia. De titularitat pública, compta amb 13 facultats desplegades per tot el departament de La Paz en les que es formen més de 80.000 estudiants cada any en els camps del coneixement com les ciències pures, enginyeries, ciències de la salut, ciències socials i les humanitats.