La UV insta fermament a l’ús de la mascareta a les seues instal·lacions

  • Gabinet de la Rectora
  • 29 d’abril de 2022
 
El Consell de Govern dóna suport a la decisió del Consell de Direcció d’instar fermament l’ús de la mascareta a la UV
Aules de la UV

La rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha informat al Consell de Govern que, davant el canvi de context de la darrera setmana, i escoltada la comunitat universitària al llarg dels darrers dies, s’insta fermament a l’ús de la mascareta a la UV, deixant sense efectes la resolució d’obligatorietat vigent fins el moment.

La rectora ha informat d’aquesta decisió al Consell de Govern, reunit en sessió ordinària aquest divendres 29 d’abril. En aquesta reunió la representació de l’estudiantat ha donat suport a la decisió del Consell de Direcció de la Universitat de València d’instar fermament a l’ús de la mascareta.

 

La decisió de la UV sobre l’ús de la mascareta

Des del moment en què el govern d’Espanya va anunciar la pròxima aprovació d’un Reial Decret sobre l’ús de la mascareta, la Universitat de València va treballar en l’elaboració d’un marc regulatori propi, a l’empara del disposat en el Reial Decret de 19 d’abril relatiu al paper dels Serveis de Prevenció en els entorns laborals, i en base a la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat que incorporà a l’articulat de la seua resolució la funció d’aquests serveis.

En la presa de decisió es va consultar els membres del Comitè de Seguretat i Salut i els equips tècnics de la Secretaria General i la Gerència de la Universitat, així com als degans, deganes, directors i administració de centres.

CRUE-Sostenibilitat, el 19 d’abril, va recomanar seguir emprant la mascareta en espais interiors de les instal·lacions universitàries d’ús compartit, seguir mantenint els protocols de ventilació i seguir recomanant la higiene de mans.

En aquest context, en període de vacances acadèmiques, i en absència de posició comuna del sistema universitari i d’indicacions de les autoritats educatives, davant la imminència de la represa de l’activitat docent, es va decidir adoptar la resolució en relació a l’ús obligatori de mascaretes a la Universitat de València.

Aquesta resolució es va fonamentar en una anàlisi jurídica del Reial Decret, de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, de la LOU, de l’Estatut de l’Estudiantat Universitari, i de la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 21 d’abril.

Aquesta anàlisi portà a concloure que no és contrari al marc legal l’ús obligatori de la mascareta per part de tota la comunitat universitària.

A partir de l’evidència científica disponible, i de l’anàlisi de les característiques dels espais docents de la nostra Universitat, i de les dinàmiques interpersonals del col·lectiu universitari, el Servei de Prevenció i Medi Ambient va valorar que la millor manera de garantir un baix risc d’exposició a la COVID-19, particularment per a les persones vulnerables, és l’ús continuat de la mascareta a les instal·lacions universitàries.

 

Context posterior a la decisió d’ús obligatori de la mascareta

En els escassos dies posteriors a la difusió d’aquesta resolució s’han conegut alguns fets significatius:

En primer lloc, que la majoria de les universitats espanyoles ha interpretat el document elaborat per CRUE-Sostenibilitat en un sentit de recomanació no obligatòria de l’ús de la mascareta.

En segon lloc, que la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional de la Generalitat Valenciana va enviar el 23 d’abril als centres educatius no universitaris un comunicat on s’indica la no obligatorietat de la mascareta amb caràcter general, tant per a l’alumnat com per al professorat i el personal no docent.

Aquestes actuacions de les Administracions Públiques i les universitats evidencien la seua valoració de que és possible mantenir en l’àmbit educatiu un nivell que consideren acceptable de protecció front a la COVID-19 sense una obligatorietat en l’ús de la mascareta.

 

Procés de consulta a la comunitat universitària

El Consell de Direcció va iniciar el 26 d’abril, res més reprendre’s l’activitat lectiva, un procés d’informació i consulta, en primer lloc amb la Comissió Assessora Estudiantil (CAES), i amb degans, deganes i directors, i es va reunir la comissió permanent del Comitè de Seguretat i Salut el dia 28 d’abril.

En aquest procés de consultes s’han expressat posicions favorables a l’obligatorietat en l’ús de la mascareta, i posicions que plantegen que es poden aconseguir els objectius de protecció perseguits amb una recomanació, no necessàriament obligatòria, d’aquest ús.

 

Ferma recomanació de l’ús de la mascareta, màxima protecció de les persones

En aquest context la decisió que es va adoptar estava raonada i fonamentada, contemplava la validesa jurídica i l’argumentació científica en matèria de prevenció.

En la reunió del Consell de Govern del dia de hui, la rectora de la Universitat ha informat que, ‘escoltada la comunitat universitària, hem considerat, des del Consell de Direcció, que l’objectiu de garantir la màxima seguretat de les persones, no sols de la comunitat universitària, sinó també de les seues famílies, es pot aconseguir des de l’obligatorietat o des de la responsabilitat compartida i un ús responsable per part de cadascú i cadascuna de nosaltres’.

L’objectiu, ha expressat la rectora, ‘sempre ha estat la màxima protecció de les persones, com hem fet des de l’inici de la pandèmia’.

‘Per això el Consell de Direcció ha decidit deixar sense efectes la resolució del dia 22 d’abril, instant fermament a la comunitat universitària a l’ús de la mascareta en totes les instal·lacions de la nostra Universitat fins a la fi del curs acadèmic’.

La rectora també ha informat que es continuarà proporcionant al personal de la Universitat de València mascaretes i es mantindrà la ventilació dels espais i els sistemes de control de qualitat de l’aire.

En el seu informe al Consell de Govern la rectora de la Universitat ha agraït tot el treball realitzat al llarg d’aquests dies per part de la vicerectora competent en salut als campus, així com del Servei de Prevenció i Medi Ambient.