Les universitats espanyoles debaten en la UV el futur de la carrera acadèmica en el marc de la LOSU

  • Gabinet de la Rectora
  • 2 de desembre de 2021
 

La comissió sectorial de professorat de CRUE-Universitats Espanyoles, presidida per la rectora de la UV Mª Vicenta Mestre, s'ha reunit aquest dilluns 29 i dimarts 30 en una jornada de treball i en la celebració de la seua sessió plenària.

Dilluns passat 29 i dimarts 30 de novembre el paranimf de la Universitat de València va acollir unes jornades de treball de la comissió sectorial de professorat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), impulsades per la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, com a presidenta d'aquesta comissió que reuneix el conjunt d'universitats espanyoles.

En aquestes jornades, amb l'assistència de més de 40 vicerectorats de professorat, s'han abordat els diferents reptes als que s'enfronta el sistema universitari.

Una carrera acadèmica on l'estabilització siga un objectiu viable

‘La docència cal dignificar-la i valorar-la’, va remarcar en la seua conferència davant el plenari el Secretari General d'Universitats. En aqueixa mateixa línia el president de crue-Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Còrdova, José Carlos Villamandos, va defensar que l'accés a la carrera docent mantinga els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

‘Necessitem recursos per al desenvolupament de la carrera de PDI i evitar que es generen bosses de frustració i que els programes de captació i retenció de talent es queden només en programes de captació’, va reclamar en la seua intervenció el president de CRUE.

En aqueixa mateixa línia, la presidenta de la sectorial de professorat de CRUE i rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, va indicar que ‘el més important són les persones’, tant el Personal Docent i Investigador com el Personal d'Administració i Serveis, afegint que ‘el compromís de les universitats ha de ser que ningú quede exclòs dels estudis universitaris i que el professorat que el fa possible tinga dissenyada una carrera acadèmica on l'estabilització siga un objectiu viable’.

Per això, la rectora de la Universitat de València va incidir en què, ‘sense finançament no podrà aplicar-se la llei, no es podrà reduir la temporalitat ni definir una carrera acadèmica’.

En presència de la Consellera competent en Universitats, la presidenta de CRUE-professorat i rectora de la UV va reclamar que per als governs autonòmics i central les universitats siguen considerades una prioritat en matèria pressupostària, perquè representen ‘el màxim nivell de formació dels professionals que tindran la responsabilitat de canviar la societat’.


Els processos d'acreditació, present i futura, a debat

Els processos d'acreditació, tant actuals com els desenvolupaments futurs del model en el marc dels canvis legislatius en què treballa el Ministeri d'Universitats, van ser objecte de debat en les jornades, que van comptar amb la intervenció de la directora de’ANECA, Mercedes Siles.

La directora d’ANECA va participar també en una taula redona sobre els processos d'acreditació del PDI, moderada pel coordinador del grup de treball de CRUE sobre avaluació del professorat i vicerector de professorat i planificació docent de la Universidade dóna Coruña, Alberto Valderruten.

El president de la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina Espanyoles, José Pablo Lara, i la presidenta de la conferència Nacional de Degans d'Infermeria, Cristina Monforte, van formar part, també, d'aquesta taula redona que va abordar els reptes de l'acreditació en l'àmbit de Ciències de la Salut.

Els degans de les facultats de la UV de Medicina i Odontologia, Javier Chorro, i d'Infermeria i Podologia, Antoni Merelles, van assistir a aquesta sessió.

La directora d’ANECA va exposar les funcions i treball d'aquest organisme que ‘ha patit una reestructuració’ en els últims anys, repassant també els resultats dels diferents programes d'acreditació del professorat i avaluació de la investigació. Va avançar que en ANECA tenen ‘molt clars’ els criteris per a la ‘autoavaluació del sexenni de transferència’ i va afegir que ‘s'inclourà la part de gestió’.

El PDI amb discapacitat, objecte de les jornades

L'acreditació i accés a la carrera acadèmica del PDI amb discapacitat, i les polítiques que apliquen les universitats per a garantir la igualtat d'oportunitats d'oportunitats entre el professorat, es van analitzar en la taula redona moderada per la coordinadora del grup de treball sobre atenció a la diversitat, igualtat i inclusió en el PDI de *crue-Professorat, Mercedes Pérez Manzano, vicerectora de PDI de la Universitat Autònoma de Madrid.

La directora de *UVdiscapacidad, Celeste Asensi, la vicerectora de PDI de la Universitat de Sevilla, Pastora Regirada, i la directora de programes amb universitats de Fundació ONCE, Isabel Lozano, al costat del Secretari General del Consell de l'ONCE, Rafael de Lorenzo, van participar en aquesta taula redona.


La visió del Ministeri d'Universitats en el marc de la LOSU

El Secretari General d'Universitats, José Manuel Pingarrón, va assenyalar que les Comunitats Autònomes, en el marc de les seues competències, han generat noves figures contractuals de professorat, de tipus laboral, més enllà de les creades a l'empara de la LOU (Llei orgànica d'Universitats), i també va destacar el procés d'envelliment en el professorat universitari del sistema públic espanyol.

En aquest context, en la seua participació en les jornades de CRUE-professorat, José Manuel Pingarrón va remarcar que el Ministeri vol que la ‘trajectòria acadèmica del professorat siga clara, que en un període de temps raonablement curt, uns 10 anys, s'estabilitze’, amb tres nivells: entrada, estabilització i promoció.

‘Cal intentar dissenyar una carrera acadèmica que permeta reduir aqueixa falta de seguretat en l'estabilització que ara mateix existeix’, va assenyalar, postil·lant que ‘cal ser doctor’ per a ser professor universitari estable en el marc normatiu en què actualment treballa el Ministeri.

Aquest marc és l'avantprojecte de la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), en el qual el Secretari General d'Universitats va insistir que es concep el professorat universitari com a personal docent i com a investigador, en diferents intensificacions en funció de la seua trajectòria vital i, també, depenent dels plans d'ordenació acadèmica de les universitats.

En el debat i plenari posterior, els responsables dels vicerectorats de professorat van posar de manifest les incerteses i insuficiències del projecte de LOSU.

La presidenta de Crue-Professorat, Mª Vicenta Mestre, va expressar la voluntat de les universitats de contribuir a aconseguir una llei que millore i estabilitze la carrera acadèmica del professorat i que assegure l'augment de finançament i de plantilla estructural necessari per a complir aquests objectius en els pròxims anys.


 

Galeria d'imatges