La Universitat de València i la Universidad Autónoma de Santo Domingo enforteixen les seues relacions acadèmiques

  • Gabinet de la Rectora
  • 12 de juliol de 2019
 
La Universitat de València i la Universidad Autónoma de Santo Domingo enforteixen les seues relacions acadèmiques

L’acord facilitarà la transmissió de coneixement, de personal docent i investigador i d’alumnes entre les institucions, veient-se enfortides les relacions acadèmiques i institucionals.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, i la rectora de la Universitat Autònoma de Santo Domingo, Emma Polanco, ambdues les primeres dones rectores de les dues universitats en les seues 520 i 480 anys d'història, s'han reunit en visita oficial a la República Dominicana promoguda per l'INTRANT.

En la visita, en la qual van participar membres del Consell de Govern de la UASD, el professor i director del INTRAS Francisco Alonso, i el President de CSVial Freddy García, es va acordar estrényer les relacions entre totes dues universitats, començant per la signatura d'un nou conveni marc, als quals seguiran altres específics, que versaran sobre el tema de la Seguretat Viària i altres àmbits del saber.

Amb aquest acord, les universitats es comprometran a: informar l'altra part dels congressos, col·loquis, reunions científiques, etc. que realitzen i a intercanviar les publicacions i documents resultants d'aquestes activitats; a facilitar la participació del personal docent de l'altra institució a cursets, seminaris i congressos; a donar suport a l'intercanvi de professors; a rebre estudiants de l'altra institució; i a promoure l'intercanvi cultural entre ambdues.