La Universitat de València presenta el Protocol d’Atenció a la Identitat i l'Expressió de Gènere.

  • Gabinet de la Rectora
  • 26 de juny de 2019
 

El Protocol d’Atenció a la Identitat i a l’Expressió de Gènere permetrà determinar lliurement els membres de la comunitat universitària la seua identitat de gènere, independentment del que estipule la seua documentació oficial.

L’umbracle del Jardí Botànic de la Universitat de València ha acollit la presentació del Protocol d’Atenció a la Identitat i a l’Expressió de Gènere, de la mà de la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre; del director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo; i de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez.

Amb aquest protocol la Universitat de València garanteix el dret d’autodeterminació de la identitat i l’expressió de gènere de les persones que formen part de la comunitat universitària, especialment d’aquelles que manifesten una diferent a l’assignada al moment del naixement. Aquest protocol va ser aprovat la setmana passada pel Consell de govern per unanimitat.

En la redacció del document han participat membres del col·lectiu Lambda i persones expertes de dins i fora de la universitat, sent el resultat final fruit del consens de moltes persones, que no té altra finalitat que donar resposta i solució a demandes de les persones trans, així com adaptar la legislació de la Universitat als canvis socials i legislatius de la resta d’estructures de l’Estat.

En la presentació, la rectora de la Universitat de València ha destacat que “hui és un dia molt important per a la Universitat de València, ja que iniciatives com aquesta, que defensen els drets de totes les persones i el dret a manifestar-se com i què es senten, milloren la qualitat de vida de les persones”.

Aquesta presentació ha servit de tret d’eixida a una jornada de celebració i discussió dels reptes que enfrontem per garantir la igualtat de drets de les persones LGTBI. A l'acte han participat, entre altres, els investigadors Lucas Platero (UAB), Pep Devís (UVEG) i Elena Mut (UVEG). Demà està prevista la realització d'una jornada de formació per al personal d'administració i serveis per donar a conèixer el protocol.