Universitat de València i CSIC patenten un mètode per detectar el virus de la COVID-19 i altres patògens mitjançant CRISPR

  • Parc Científic
  • 23 de juny de 2022
 
Rosa Márquez al laboratori
Rosa Márquez al laboratori

Un grup de recerca de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, UV-CSIC) ha desenvolupat un mètode per detectar virus com ara el SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, mitjançant la tècnica d’edició genètica CRISPR. Aqusest sistema uneix la rapidesa dels tests d’antígens i la precisió de les PCR. La seua versatilitat permet detectar altres tipus d’infeccions i fins i tot mutacions i biomarcadors en humans.

En concret, aquest nou sistema permet la detecció tant de diverses regions del mateix virus com de diferents tipus de coronavirus i reuneix la rapidesa de diagnòstic dels tests d’antígens amb la precisió de les tècniques PCR. La versatilitat d’aquest mètode, que permet detectar altres virus i fins i tot biomarcadors genètics humans, ha portat a presentar una patent europea.

El sistema desenvolupat a l’I2SysBio pel grup BioSystems Design, dirigit per l’investigador Guillermo Rodrigo, és un nou mètode de detecció d’àcids nucleics, basat en la Cas9, proteïna que està revolucionant la biotecnologia gràcies a la seua associació amb la tècnica CRISPR i el seu paper de tisores moleculars. CRISPR/Cas9, que utilitza guies d’ARN i la proteïna Cas9 per dirigir-se a zones triades de l’ADN i tallar-les.

L’equip de l’I2SysBio ha comprovat el potencial d’aquest mètode, reconegut amb el Nobel de Química el 2020, per detectar SARS-CoV-2 en mostres clíniques. CRISPR/Cas9 permet la detecció multiplexada de diferents seqüències: per a cadascuna, es pot dissenyar una seqüència guia i una molècula reportera específiques. A més, els sistemes CRISPR permeten discriminar amb una gran resolució seqüències genètiques (amb la precisió d’una PCR) i es poden acoblar a mètodes ràpids d’amplificació isotèrmica (amb la rapidesa d’un test d’antígens).

Segons Rosa Márquez-Costa, investigadora predoctoral en el projecte, “hi ha altres tècniques de detecció amb sistemes CRISPR, però fan ús d’una activitat enzimàtica de tall inespecífica, fet que limita la detecció multiplexada. El nostre sistema no es basa en el tall de cadenes d’àcids nucleics, sinó en reconfiguracions moleculars que es produeixen gràcies a interaccions específiques, de manera que es poden detectar en una mateixa reacció diferents seqüències”.

Tot i que el treball aplica el mètode a la detecció de SARS-CoV-2, la seua enorme plasticitat, segons l’equip, permetria utilitzar-lo per identificar un altre tipus d’infeccions amb virus diferents, i fins i tot mutacions o biomarcadors en l’ésser humà mateix.

La Universitat de València i el CSIC han presentat conjuntament una sol·licitud de patent europea per protegir aquest mètode. En el desenvolupament, l’equip de recerca de l’I2SysBio ha comptat amb el suport de la plataforma PTI Salut Global (CSIC), de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), del Banc Santander, de la Generalitat Valenciana i dels fons Next Generation EU del Govern espanyol. A més, han elaborat un vídeo divulgatiu amb finançament de la Fundació General CSIC a través del seu programa Compte la Ciència.