La Universitat presenta a través del projecte Erasmus + Meye una guia de matemàtiques per a educació infantil

  • Gabinet de Premsa
  • 12 de maig de 2021
 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Meye Guide és una guia metodològica per al tractament de l'educació de les matemàtiques en escoles infantils. El treball és fruit del projecte ERASMUS + Mathematics in Early Years Education (MEYE) (Matemàtiques en educació de la primera infància) en el qual participa la Universitat de València junt amb professionals i entitats de cinc països europeus (Eslovènia, Espanya, Polònia, Portugal i Regne Unit).

Meye Guide és el producte intel·lectual més important i ambiciós del projecte. L'originalitat de les propostes presentades, que seran traduïdes als diversos idiomes oficials dels països participants, part d'un enfocament holístic de l'educació de la primera infància, entenent els processos educatius en relació amb els processos de socialització i des de la comprensió dels centres d'educació infantil com a espais d'aprenentatge, però també com a espais de vida. Per això, el disseny atén tant el desenvolupament cognitiu com social respectant el moment de l'aprenentatge de manera individualitzada i introduint aquest aprenentatge en la vida diària. Es tracta d'una proposta delimitada per etapes d'aprenentatge, no per edats, que parteix tant de la universalitat d'aquest llenguatge com de la necessitat d'adaptar-lo a l'especificitat de cada trajectòria vital i educativa de cada alumna, de cada alumne, però també de cada família, context o comunitat.

La guia s'ha presentat dins de les jornades de difusió i presentació de resultats del projecte Meye que inclou altres dos productes: el MEYE currículum i el MEYE Training. La professora de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València Ana Ancheta va introduir, en la presentació, les principals propostes de millora en el currículum de l'etapa d'Educació infantil i l'estructura del producte intel·lectual MEYE currículum. Aquest suposa el punt de partida per a la presentació dels canvis en el pla formatiu del tècnic superior en Educació Infantil a Espanya. Carlos Segura (CEFIRE, CTEM) va presentar els resultats de la proposta formativa MEYE Training que inclou el disseny d'un programa formatiu sobre les matemàtiques i la seua didàctica dirigit a professionals de l'Educació Infantil i a professorat/alumnat del FP d'educació infantil, amb la finalitat d'adquirir les nocions bàsiques sobre matemàtiques i la seua didàctica en l'etapa educativa de 0-6 anys.

El projecte ERASMUS- MEYE naix amb la inquietud de continuar avançant i desenvolupant la innovació pedagògica i la investigació educativa en l'educació de les matemàtiques que permeten un enriquiment tant de professionals de l'educació de la primera infància com de l'alumnat d'aquesta etapa educativa i període vital de l'ésser humà. Així, entre els objectius del projecte figuren el de millorar la formació (inicial i contínua) que aquests professionals tenen sobre l'àrea de les matemàtiques i la seua didàctica, així com desenvolupar productes nous per a abordar amb èxit l'ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques en l'educació infantil i que estiguen a l'abast de la comunitat educativa, i fomentar la cooperació internacional i el treball conjunt.