La Universitat, la GVA i FECOVI treballaran pel foment de l’habitatge cooperatiu

  • Gabinet de la Rectora
  • 7 de setembre de 2021
 

La Universitat de València, la Generalitat Valenciana i la Federació de Cooperatives de Vivendes (FECOVI) subscriuen un conveni pera la promoció, difusió i foment de l’habitatge cooperatiu.

La Universitat de València, la Generalitat Valenciana, per mig de la Vicepresidència segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, i la Federació de Cooperatives de Vivendes (FECOVI) han signat un conveni per a fomentar la Vivenda cooperativa en la Comunitat Valenciana.

En concret, l’objecte d’aquest conveni és establir un marc comú de col·laboració entre la UV, a través de l’Institut Universitari d’Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) i FECOVI per desenvolupar actuacions dirigides a la promoció, difusió i foment de la vivenda cooperativa com a mitjà de satisfacció del dret a un habitatge digne.

El vicepresident segon del Consell ha destacat que el model d'habitatge col·laboratiu és l'exemple més clar de com es poden oferir alternatives residencials assequibles, aconseguint l'equilibri entre la solidaritat cooperativa, els reptes locals d'integració social -especialment de joves i majors- i al mateix temps, la qualitat de vida, el disseny arquitectònic i la lluita contra el canvi climàtic.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha destacat la importància d’unes fluides relacions entre la vicepresidència segona i la Universitat que fan possible la transferència de coneixement de la Universitat, a les institucions públiques d’autogovern dels valencians i valencianes. “Sovint parlem de la transferència de coneixement a les empreses, el qual genera valor econòmic, però hem de fer valdre, també, acords marc com aquest que possibiliten que la nostra institució i el saber que genera faça de la societat valenciana una societat millor aportant valor social”, ha assenyalat. A més, ha afirmat que “l’habitatge és una gran problemàtica social que hem d’abordar conjuntament i que afecta a tota la societat valenciana, a la nostra comunitat universitària, però, de manera especial, als nostres estudiants i estudiantes, que fan grans esforços personals i familiars per desplaçar-se a València a estudiar”.

Per a aquest fi, la Conselleria d'Habitatge, a través de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, destinarà amb càrrec al pressupost de l'any 2021, una línia d'un màxim de 30.000 euros, que es destinarà a finançar les activitats conjuntes dins de les matèries acordades.

El programa d'activitats del conveni, ha explicat la directora general d'Habitatge, Elena Azcárraga, preveu la realització d'informes i estudis, jornades tècniques i de difusió, així com d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques, sobre models reeixits de cooperatives d'habitatges i les diverses formes d'allotjament cooperatiu en el marc de l'economia social, en la Comunitat Valenciana, Espanya i Europa.