La Universitat i Conselleria treballaran de la mà per al desenvolupament de previsions macroeconòmiques de l’economia valenciana.

  • Gabinet de la Rectora
  • 21 de juny de 2021
 

L’acord permetrà enfortir les relacions entre ambdues institucions possibilitant la realització d’estimacions macroeconòmiques de l’economia valenciana mitjançant l’aplicació de models rigorosos.

La Universitat i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball signen un conveni per enfortir les relacions entre ambdues institucions i que possibilitarà el desenvolupament de les previsions macroeconòmiques de l’encomia valenciana 2021. 

L’acord, que tindrà validesa fins finals d’any, ha estat subscrit per la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre; i pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i permetrà la realització d’accions i posada en marxa de projectes d’investigació destinats al coneixement de l’economia valenciana, propiciant desenvolupament i la millora dels quadres macroeconòmics de l’economia valenciana i la seua projecció en el curt, mitjà i llarg termini.  

Fonamentalment es pretén realitzar estimacions del creixement del Producte Interior Brut i de l’ocupació al territori valencià i, gradualment, ampliar l’enfocament cap a la trimestralització predictiva de les principals variables macroeconòmiques mitjançant l’aplicació de models econòmics rigorosos.  

D’aquesta manera, Universitat de València s’encarregarà de la generació d’eines d’anàlisi que permeten  millorar els quadres macroeconòmics i la seua projecció, així com també la creació i/o actualització de metodologies per a l’obtenció d’informació. I per a tal finalitat, els treballs a realitzar comptaran amb un finançament per part de la Conselleria, per un import màxim de 36.000€. 

Arxivat en: Convenis