La Universitat, en campanya electoral

  • Gabinet de la Rectora
  • 16 de febrer de 2022
 
La Universitat, en campanya electoral
La Universitat, en campanya electoral

Aquest dilluns es va iniciar la campanya de les eleccions a rector o rectora del proper dia 1 de març. El Claustre va debatre el passat dimarts 15 de febrer el programa presentat per l’actual rectora, i candidata a la reelecció, Mª Vicenta. Fins el 28 de febrer es desenvoluparà la campanya electoral.

El dia 1 de març de 2022 se celebraran les eleccions a rector o rectora de la Universitat de València, convocades per acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021.

Pot consultar aquesta notícia al portal UVnoticies: https://links.uv.es/GY7QXB2

El procés electoral està regulat pel Reglament Electoral General, en funció del qual la Junta Electoral va publicar el calendari electoral.

Pot accedir a aquesta notícia ací: https://links.uv.es/F0gFRhs

En aquest procés només es va presentar la candidatura encapçalada per l’actual rectora, Mª Vicente Mestre, qui aspira a continuar quatre anys més al front de la més antiga i gran de les universitats valencianes, la Universitat de València.

Seguint aquest enllaç pot consultar la informació publicada a UVnotícies: https://links.uv.es/JD7XgSU

Segons Reglament que regeix aquesta convocatòria, i d’acord amb el calendari electoral, des del dilluns 14 de febrer fins el proper dia 28, les candidatures podran realitzar actuacions preparatòries i reunions amb la comunitat universitària en un conjunt d’actes en els quals es pot demanar el vot.

A la pàgina web de la candidatura es pot consultar l’agenda dels seus actes electorals: https://www.uv.es/mavimestre

En el marc de la campanya electoral, i d’acord amb allò disposat a l’apartat huité de l’article 20.5 del Reglament Electoral General de la Universitat de València, el Claustre es va reunir el passat dimarts 15 de febrer per a l’exposició i debat de les candidatures i programes presentats a aquest procés.

Pot accedir a aquesta informació a través del següent enllaç: https://links.uv.es/FvTnM4n