La Universitat i l’Associació Valenciana d’Antropologia signen un conveni marc

  • Gabinet de la Rectora
  • 15 de juny de 2021
 

L'accord permetrà estretar les relacions entre ambdues institucions afavorint la convergència en les tasques de recerca, transmissió del coneixement i la col·laboració entre professionals.

La Universitat de València, de la mà de la rectora, M. Vicenta Mestre i l’Associació Valenciana d’Antropologia, de la mà de la seua presidenta, M. José Garcia Hernandorena, han subscrit la signatura d’un conveni marc de col·laboració per a estretar els vincles entre ambdues institucions i així oferir punts de trobada i sinèrgies mútues en l’organització de cursos, jornades i congressos.

Aquest conveni marc permetrà la convergència de les tasques de recerca, de transmissió del coneixement i la col·laboració entre els i les professionals d’ambdues institucions, possibilitant una col·laboració estreta que revertirà en una millor docència, investigació i profit per a la societat.

D’aquesta manera la Universitat es compromet a la realització de les activitats esmenades, les quals es centraran en el camp de les Ciències Socials, més concretament l’Antropologia Social i Cultural i també la Sociologia i el Treball Social, els quals aniran adreçats principalment a l’estudiantat de la Facultat de Ciències Socials.