Una investigació amb estadística bayesiana confirma l’arribada del Neolític a la Península pel nord de la Mediterrània

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 29 de desembre de 2021
 

Personal investigador de la Universitat de València (UV) i la Universitat de Sevilla (US) ha desenvolupat una proposta metodològica computacional per investigar l’arribada de l’agricultura i la ramaderia a la Península Ibèrica. El treball, publicat ahir dimarts a la revista PlosOne, confirma la via d’expansió neolítica pel nord de la Mediterrània com a principal opció, i que l’àrea circumdant al Cap de la Nau, actualment Xàbia, podria ser un dels focus pioners que van vertebrar aquesta expansió.

(D’esquerra a dreta). María Barrera, Oreto García i Alfredo Cortell.
 

L’anàlisi duta a terme utilitza la informació del registre arqueològic recopilat a partir dels primers jaciments neolítics a la façana mediterrània peninsular (puntes de projectil de morfologia geomètrica) per contrastar les hipòtesis actuals sobre les probables vies d’expansió, que inclouen la ruta nord (via sud de França) i la ruta sud (a través de la costa mediterrània africana).

“La variabilitat en les formes i els caràcters tecnològics dels projectils, juntament amb les datacions radiocarbòniques associades, s’han combinat a través de l’aproximació computacional bayesiana utilitzant diferents rangs de probabilitat per avaluar les possibles rutes d’expansió i els punts d’origen assignats (jaciments)”, explica Oreto García Puchol, investigadora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la UV i signant de l’article.

“La combinació d’informació arqueològica amb metodologies computacionals, que inclouen estadística avançada, inferència bayesiana, simulació i modelització matemàtica ha ofert, en aquest cas, una nova via de col·laboració entre l’Arqueologia tradicional i la Ciència de Dades”, segons Oreto García, també directora del Màster Universitari en Arqueologia. Aquest fet contribueix a posicionar l’Arqueologia com a candidata a contribuir als reptes que suposa la informatització de la ciència a la Societat de la Informació.

El treball, a més de per Oreto García, ha estat elaborat per Alfredo Cortell Nicolau (UV i actualment a la Universitat de Cambridge), Daniel García Rivero (US) i la investigadora predoctoral María Barrera Cruz (UV).

 

Article: Cortell-Nicolau A, Garcia-Puchol O, Barrera-Cruz M, Garcia-Rivero D (2021). «The spread of agriculture in Iberia through Approximate Bayesian Computation and Neolithic projectile tools». PLoS ONE 16(12): e0261813. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261813  

Imatges: