Sessió de benvinguda a l'alumnat incoming

  • Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
  • 8 de setembre de 2021
 
Sessió de benvinguda a l'alumnat incoming

La Universitat dona la benvinguda a l'alumnat incoming en una sessió online en la que els els va informar al voltant de les activitats, instal·lacions i serveis que poden gaudir durant la seua estada.

2.036 estudiants Erasmus de mobilitat s'han incorporat aquest curs a la Universitat de València per a realitzar una estada de mobilitat al curs 2021-22. Per la seua part, està previst que més de 1.930 estudiants de la Universitat de València comencen este semestre les seues mobilitats Erasmus en universitats sòcies europees.  

Per tal de donar-los la benvinguda, des del Servei de Relacions Internacionals ha realitzar una sessió de benvinguda en línia que té com a finalitat ser la primera presa de contacte dels estudiants amb la Universitat. En ella es donà a conèixer la nostra Universitat i s´informarà al voltant de les activitats, les instal·lacions i els serveis dels quals poden gaudir durant la seua estada.

La sessió es va retransmetre en directe de manera online. Aquesta acció es complementa amb les sessions específiques d´orientació que organitzen les diverses facultats de la Universitat de València.

En el curs 2020-21 les mobilitats Erasmus es varen reduir a la meitat com a conseqüència de les limitacions a la mobilitat pròpies de la pandèmia. Però al curs 2021-22 s'espera recuperar el nombre de mobilitats Erasmus habituals. Al marge dels 2.036 estudiants Erasmus “incoming”, s'incorporen a la nostra Universitat 85 estudiantes d'universitats no europees dins del programa internacional de mobilitat. També està previst acollir més de 300 estudiants procedents d´altres universitats espanyoles que participen en el programa de mobilitat SICUE.

En el programa Erasmus, Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit són, per este ordre, els països que més estudiants envien a seguir els seus estudis a la nostra institució. Aquest últim país encara participa en les mobilitats Erasmus de forma transitòria en el curs 2021-22.

Hi ha que recordar que la Universitat és una institució líder en recepció d´estudiants Erasmus. De fet, segons dades oficials de la Unió Europea publicades, la nostra institució va ser la universitat amb més estudiants Erasmus rebuts de tota Europa al curs 2019-20, amb un total de 2.401 estudiants “Incoming”.

Més informació en:  https://go.uv.es/aq2Ilxq