La revista The Lancet puntua València com una de les millors ciutats del món en suport a la salut i la sostenibilitat

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 14 de maig de 2022
 
Javier Molina, catedràtic del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal; i Ana Queralt, professora del Departament d’Infermeria de la Universitat de València.
Javier Molina, catedràtic del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal; i Ana Queralt, professora del Departament d’Infermeria de la Universitat de València.

Un monogràfic publicat per la prestigiosa revista The Lancet en el qual s’analitza el disseny urbà, el transport, la sostenibilitat i altres indicadors de qualitat de vida de 25 ciutats del món ha puntuat València com una de les millors en polítiques urbanes de suport a la salut i la sostenibilitat. La investigació, en la qual participen per la Universitat de València Javier Molina i Ana Queralt, també situa la ciutat de València en millor posició que les altres poblacions espanyoles presents en l’estudi, Barcelona i Vic.

Entre les conclusions d’aquest estudi aplicades a València, destaca que la disponibilitat i qualitat de les polítiques urbanes i de transport que promouen la salut i la sostenibilitat a València estan molt per damunt de la mitjana en comparació amb altres ciutats estudiades. Així, la presència d’aquests indicadors és alta (21/24 indicadors possibles), només superada per Belfast (UK).

Del treball també es deriva que la qualitat de les polítiques específiques i mesurables alineades amb l’evidència sobre ciutats saludables és la més alta de totes les ciutats analitzades (42/57 indicadors possibles). D’altra banda, sobre les 25 ciutats, la majoria dels barris de València són caminables i compleixen amb els llindars de densitat de població i connectivitat necessaris per a aconseguir els objectius de l’Organització Mundial de la Salut per a augmentar l’activitat física.

“La gran novetat d’aquest estudi és el desenvolupament d’un sistema d’indicadors espacials i de polítiques urbanes que permeten la comparació efectiva de ciutats de tot el món. Això és especialment important, ja que, en 2050, el 70% de la població mundial viurà en ciutats. Una ciutat mal dissenyada urbanísticament pot causar estils de vida no saludables o exposar als seus ciutadans a nivells de contaminació intolerables des del punt de vista de la salut”, destaca Javier Molina, catedràtic del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri.

El projecte d’investigació del qual deriven els diferents articles d’este monogràfic de la revista The Lancet és “Global Healthy and Sustainable City-Indicators Collaboration” i té com a objectiu proporcionar indicadors comparables sobre aspectes espacials i de polítiques en relació al disseny i la planificació urbana saludable i sostenible per a ciutats de tot el món. Els resultats són el fruit de més de 3 anys d’investigació col·laborativa global, per part d’un equip format per més de 80 investigadors de 34 institucions, amb seu en 25 ciutats de 19 països dels 5 continents. L’estudi va ser supervisat per un Comitè Executiu internacional de 12 membres liderats per la catedràtica Billie Giles-Corti de la RMIT University (Melbourne, Austràlia).

Una altra de les conclusions que es detallen és que a València la majoria dels residents tenen accés a parades de transport públic amb servei regular i a espais públics oberts a menys de 500 m, però només el 43% té accés a un espai públic de grans dimensions (1,5 hectàrees o més). En comparació amb unes altres ciutats estudiades, la proporció de població que compta amb accés a menys de 500 metres a un mercat d’aliments, una botiga de barri i a un servei de transport públic regular està per damunt de la mitjana. Només l’accés a qualsevol espai públic obert i a un espai públic obert de grans dimensions està per davall de la mitjana.

 

Metodologia

Els indicadors utilitzats en el projecte es fonamenten en punts de referència basats en l’evidència científica i permeten conèixer el progrés per a aconseguir ciutats que, per disseny, maximitzen la salut i el benestar dels seus ciutadans, al mateix temps que contribuïsquen a la mitigació del canvi climàtic. L’anàlisi de les polítiques urbanes i de transport de la ciutat (que inclou lleis, normatives o plans) implica tant el nivell local, com el regional i el nacional.

 

Articles:

- Geoff Boeinget al. «Using open data and open-source software to develop spatial indicators of urban design and transport features for achieving healthy and sustainable cities». Lancet Glob Health 2022. Vol 10 June 2022. Pages e782, e786, e788, and e790. Link: https://ir.uv.es/RXxxzj

 

- Melanie Loweet al. «City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities». Lancet Glob Health 2022. Vol 10 June 2022. Pages e782, e786, e788, and e790. Link: https://ir.uv.es/1eSyuu9