Els rectors valencians reclamen mesures correctores contra la discriminació que pateixen les dones investigadores

  • 7 d’abril de 2017
 
Els 5 rectors valencians

Els rectors de les cinc universitats públiques valencianes (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d'Elx) s'han reunit aquesta setmana a Ontinyent on, prèviament, han sigut rebuts pel seu alcalde i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez i diferents autoritats acadèmiques i municipals.

Durant la recepció oficial, celebrada en el despatx d'alcaldia, els cinc rectors han signat en el llibre d'honor de la ciutat i han descobert una placa commemorativa que pròximament se situarà en el campus universitari d'Ontinyent.

En la reunió posterior, la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes, CRUPV, ha acordat que reclamarà a l'ANECA, Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, que implemente mesures correctores que palíen les actuals desigualtats existents en la carrera de les dones investigadores. L'actual sistema d'avaluació contempla les baixes per maternitat com a períodes sense activitat docent, malgrat que són hores cotitzades, "la qual cosa perjudica i ralenteix les carreres docents i investigadores de les dones", ha assegurat l'actual president de torn de la CRUPV, Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant. Palomar insisteix que aquesta falta de mesures per a corregir les desigualtats per raó de gènere suposa que les dones amb fills "tarden més temps a aconseguir la suma d'hores lectives necessàries per a poder acreditar-se i, per tant, optar a places fixes com a docents o catedràtiques".

En un altre ordre de coses, els cinc rectors han decidit sumar-se a la "Declaració Institucional davant la marginació de les valencianes i els valencians en els Pressupostos Generals de l'Estat 2017", signada a les Corts Valencianes. El president de la CRUPV ha assenyalat que la disminució de recursos per a la Comunitat "implicarà, de manera irremeiable, un minvament en la capacitat de recuperació i creixement en tot el nostre territori afectant, per tant, al sistema públic d'educació superior valencià".