La rectora es reuneix amb la nova Consellera d’Universitats

  • Gabinet de la Rectora
  • 23 de maig de 2022
 
La rectora es reuneix amb la nova Consellera d’Universitats
Imatge de l'encontre a La Nau

Després de la seua presa de possessió la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha iniciat a la Universitat de València una ronda de contactes amb els rectors i rectores de les universitats valencianes.

El necessari model de finançament del sistema universitari públic valencià, la urgent signatura del conveni del personal laboral de les universitats públiques valencianes, la modificació del Decret 174/2002, que regula les atribucions del professorat, així com el nou model de regulació universitària que se’n deriva de la LOSU foren els principals temes tractats en aquesta primera reunió que va tindre lloc a la seu històrica de la Universitat de València, ‘La Nau’.

La nova Consellera d’Innovació, Universitats i Societat Digital, Josefina Bueno, va elegir la més gran i antiga de les universitats públiques valencianes, la Universitat de València, per iniciar un conjunt de trobades amb les rectores i rectors de les universitats del nostre territori.

La Universitat de València, fundada en 1499, no sols és la més antiga de les universitats valencianes, sinó que està considerada la matriu de l’actual sistema universitari públic, i continua essent un referent tant en el volum de la seua oferta d’estudis (tant en grau com en màster i doctorat), com per la demanda d’estudis per part de les i els estudiants; també ho és pel volum de la seua recerca i l’impacte de les investigacions desenvolupades a la UV.

En el marc de la conversa amb la nova consellera, la rectora Mª Vicenta Mestre va incidir en la necessitat de l’aprovació d’un model de finançament de caràcter plurianual que reculla les condicions generals de les universitats, tant pel que fa al volum de persones com de superfícies construïdes com les singularitats, com ara els nivells d’obsolescència de les instal·lacions, l’actualització dels espais per fer front a l’emergència climàtica i la conservació del patrimoni històric i cultural.

És necessari que aquest model siga consensuat, i es desenvolupe amb la participació de les universitats per tal de garantir l’èxit de l’acord, que requereix de l’aportació de més recursos econòmics al sistema universitari públic, especialment en el marc del nou avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (APLOSU), que va ser abordat en aquesta reunió.

Junt al model de finançament, la signatura del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes va ser una de les demandes de la Universitat de València expressades reiteradament per la rectora de la UV en diferents actes públics i reunions amb la Generalitat.

A més de signar aquest conveni, ja acordat entre universitats, Generalitat i organitzacions sindicals, el desenvolupament de la figura de professorat substitut és un tema pendent en la Mesa d’Universitat, de recent constitució, que requereix d’una ràpida articulació. També es va abordar en aquesta reunió la modificació del Decret 174/2002, per fer front a les retribucions del professorat

Arxivat en: Visites oficials