La rectora aborda al Senat els projectes de llei de la ciència i LOSU

  • Gabinet de la Rectora
  • 28 d’octubre de 2021
 
La rectora aborda al Senat els projectes de llei de la ciència i LOSU
Imatge de la reunió

La rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, i presidenta de la comissió sectorial de professorat de CRUE-Universitats Espanyoles, ha comentat amb diferents senadors i senadores els projectes de Llei de la Ciència i de Llei orgànica del Sistema Universitari. En el transcurs de la seua visita, la rectora s'ha reunit, també, amb el president del Senat, Ander Gil, i amb el senador Javier de Lucas, amb qui ha abordat el projecte de suport a dones afganeses impulsat per la Universitat de València i liderat per la Facultat de Dret i l'Institut de Drets Humans de la UV, amb la col·laboració del catedràtic de la Universitat i senador per València, Javier de Lucas.

En aquests moments es troba en tràmit parlamentari, el projecte de Llei de la Ciència que, entre altres dimensions, conté una definició de la carrera investigadora, mentre que el govern d'Espanya continua dialogant amb el Sistema Universitari Espanyol l'avantprojecte de llei universitària, LOSU.

Aquest avantprojecte de Llei ha sigut àmpliament discutit pel sistema universitari públic, que l'ha considerat com a restrictiu de l'autonomia universitària en dues dimensions: d'una banda referent a la governança universitària, i, d'altra banda, la definició de les carreres acadèmiques. Tot això en un context d'absència de finançament específic per a aquest canvi normatiu, i amb un conjunt de criteris a complir que, només en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, suposaria una necessitat addicional de 120 milions d'euros.

Per a la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, en aquests moments es requereix que els perfils professionals del Personal d'Administració i Serveis (PAS) puga adequar-se a les necessitats específiques del Sistema Universitari Públic, en un context de desfuncionarització del PAS derivat de l'aplicació de la taxa de reposició d'efectius imposada al sistema universitari públic en la dècada passada, en el marc de les polítiques de consolidació fiscal aplicades per governs anteriors.

D'altra banda, en l'àmbit del Personal Docent i Investigador (PDI), i a conseqüència d'aquesta mateixa taxa de reposició, les carreres acadèmiques s'han vist entorpides, les plantilles docents i investigadores es troben envellides, i a més no es disposa de noves figures contractuals que permeten atraure i retindre talent.

En paraules de la rectora, ‘hem viscut una dècada de sequera de places’ a la qual s'ha unit la falta de figures contractuals autonòmiques a conseqüència de la negativa del govern valencià a signar el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques acordat entre les universitats, sindicats i l'Administració.

L'avantprojecte de llei universitària, LOSU, planteja noves trajectòries de carrera acadèmica sense resoldre els problemes d'estabilització de les plantilles actuals, especialment en el cas de perfils vinculats a la investigació que, han de reorientar-se cap a la docència per a estabilitzar la seua carrera universitària.

En aqueix sentit, la rectora ha plantejat que és innecessari el desenvolupament d'una doble via laboral i funcionarial que, en aquests moments, està suposant un retard en alguns casos en la promoció en la carrera universitària.

La necessitat de desenvolupar carreres investigadores que permeten captar i retindre talent, així com una major inversió en investigació per a situar-nos en nivells comparables a països del nostre entorn, han sigut temes abordats per la rectora en la reunió mantinguda al Senat.

La rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, al costat de la secretària general de la Universitat, Mª Elena Olmos, i el gerent de la institució, Juan Vicente Climent, s'han reunit amb el president de la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat, el senador Javier de Lucas, també catedràtic de la Universitat de València, el senador membre d'aquesta comissió, José Aurelio Aguilar, i la senadora per València i membre de la diputació permanent del Senat, Mercedes Berenguer.

Després de comentar els detalls d'aquests projectes legislatius amb aquests membres de la cambra alta, la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha comentat amb el senador Javier de Lucas la situació actual de la iniciativa

Finalment, en la seua visita al Senat, la rectora i la secretària general de la Universitat han sigut rebudes pel president del Senat, Ander Gil, amb qui han abordat, també, aquests detalls.