Realitzat amb èxit un simulacre d’emergència als instituts d’investigació del Campus de Burjassot/Paterna

  • Servei de Prevencio i Medi Ambient
  • 20 de desembre de 2019
 
Un moment del simulacre.
Un moment del simulacre.

El Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat ha organitzat amb èxits aquesta setmana un simulacre d’emergència als instituts d'investigació del Campus de Burjassot/Paterna. L’acció ha comptat amb la col·laboració del Consorci Provincial de Bombers de València, l’Ajuntament de Paterna i el Servei 112 de la Comunitat Valenciana.

El Parc Científic de la Universitat, PCUV, situat al terme municipal de Paterna, disposa de set instituts d'investigació, quatre dels quals són propis de la Universitat de València (UV), un del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i dos mixtos UV/CSIC, el Laboratori de Processament d'Imatges, l'Observatori Astronòmic i altres espais singulars. Tots aquests centres conformen l'àrea acadèmica d'aquest entramat per a la innovació que és el Parc Científic, i destaquen per la seua participació en projectes científics d'impacte internacional, així com pel seu elevat nivell de col·laboració amb empreses i institucions i la participació en projectes aplicats en benefici de la societat.

Els instituts d'investigació que han participat en el simulacre han sigut l’Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), l’Institut de Ciència Molecular (ICMOL), l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC), el Laboratori de Processament d'Imatges (LPI), l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICByBE), l’Observatori Astronòmic, i la planta pilot d’aquaris del SCSIE.

El simulacre ha consistit en la simulació d'un incendi dins d'un laboratori amb productes tòxics i instal·lacions fixes de gasos inflamables. Atesa la rapidesa de la propagació de l'incendi en disposar d'un volum important de combustible i la possible generació d'una o més explosions, el cap d'emergència de l'edifici i el cap d'emergència general del Parc Científic decideixen l'evacuació general de tots els edificis que puguen veure's afectats 

Com a conseqüència del fum generat per l'incendi, han quedat persones confinades als despatxos del laboratori, que han de ser rescatades pels bombers.

Abans del simulacre i per poder donar l'alarma general com més de pressa millor, s'havien interconnectat tots els edificis de l'àrea acadèmica del Parc Científic a través d'un polsador d'alarma general, controlat des del centre de control.

Hi han intervingut activament bombers del parc de Burjassot i del parc de Paterna. La seu comesa principal ha sigut el salvament de les persones confinades i el control de l'incendi i/o explosions.

Els equips d'emergència de cada edifici han ajudat al control de l'emergència, en l'alarma i evacuació dels seus espais i en tot el que s'ha estimat oportú. En general, les accions dutes a terme són:

La realització de simulacres i exercicis posen a prova tota la planificació i suposen un exercici pràctic per a tot el personal implicat. En aquest simulacre, a més, s'ha comprovat el funcionament d'una eina informativa de geolocalització dels edificis i identificació del seu nivell i tipus de riscos. Gràcies a aquesta eina informàtica, desenvolupada entre el Consorci Provincial de Bombers i l'Àrea de Seguretat  del Campus de Burjassot-Paterna del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV, els bombers, una vegada rebut l'avís d'una emergència i durant el camí al sinistre, poden visualitzar a través d'un servidor cartogràfic el punt exacte en què s'ha produït l'incident, els accessos i eixides més pròximes, quin és el recorregut dins de l'establiment per arribar al lloc del sinistre, els hidrants més pròxims, les característiques de la infraestructura on s'ha produït, si hi ha elements adjacents o zones industrials pròximes, entre altra informació d'utilitat.

Per desenvolupar aquesta eina s'ha hagut de recopilar tota la informació rellevant de tots  els edificis i espais singulars, definir els termes i la cartografia que calia implementar i elaborar els nous mapes en format digital.

L'eina informàtica recull imatges i dades detallades sobre els accessos i les eixides del recinte, els elements de protecció, els recorregut fins als accessos, les rutes d'evacuació, els locals especials, els recintes i edificis, i també totes les activitats de risc d'empreses pròximes, així com el possible transport de mercaderies perilloses. Inclou telèfons dels responsables dels espais amb major perill i de l'equip d'emergència de l'establiment.

A Espanya no hi ha cap organisme amb una eina cartogràfica GIS tan potent com la que hem desenvolupat al Parc Científic, Campus de Burjassot i ETSE per a la gestió d'emergències. Gràcies a la col·laboració de totes dues institucions hem aconseguit fer un pas més per donar una resposta àgil i eficaç davant les emergències o incidències que puguen produir-se a la Universitat de València.