Publicat el calendari electoral

  • Gabinet de la Rectora
  • 28 de desembre de 2021
 
Publicat el calendari electoral

La Junta Electoral ha aprovat el Calendari de les Eleccions al Rectorat de la Universitat que se celebraran el dia 1 de març de 2022.

El Consell de Govern, d’acord amb els Estatuts de la de la Universitat de València, i una vegada renovat completament el Claustre Universitari, va convocar el passat dia 13 de desembre eleccions al rectorat per al dia 1 de març.

Pot accedir a aquesta informació a través del portal UVnotícies:

https://links.uv.es/A1rxYAw

El passat 20 de desembre la Junta Electoral, d’acord amb allò que es disposa en el reglament que regula aquest procés, va aprovar el Calendari per a l’Elecció a Rector o Rectora de la Universitat de València. També es va remetre per correu electrònic a tota la comunitat universitària el passat 27 de desembre.

D’acord amb aquest calendari, la finalització del període de presentació de les candidatures serà el dia 20 de gener de 2022; els censos provisionals es publicaran el dia 3 de febrer, obrint-se un període de reclamacions al cens fins el 8 de febrer.

La campanya electoral s’iniciarà el 14 de febrer i finalitzarà 14 dies després. Al llarg d’aquest període, el 15 de febrer, tindrà lloc la reunió del Claustre per a l’exposició i debat de candidatures i programes.

El dia 1 de març, de 10 a 18 hores, tindrà lloc la votació.

En el cas de no haver obtingut cap candidatura la majoria absoluta dels vots ponderats es procedirà a una segona votació, entre les dues candidatures que hagen obtingut més vots ponderats en la primera, d’acord amb allò disposat en l’article 20.9 del Reglament Electoral General de la Universitat de València.

Aquesta votació, en cas de celebrar-se, seria el dia 10 de març.

El calendari està disponible al web de la Junta Electoral, seguint aquest enllaç:

https://www.uv.es/jelectoral/rector/2022/Calendari_Eleccions_Rectorat.pdf