Psicològica, és rellançada com a revista d'accés obert diamant sostenible.

  • Gabinet de la Rectora
  • 10 de febrer de 2022
 
Psicològica, és rellançada com a revista d'accés obert diamant sostenible.

La revista Psicològica, de la Societat Espanyola de Psicologia Experimental (SAPEX), és rellançada com a revista d'accés obert diamant i publicarà els seus articles exclusivament en DIGITAL.CSIC.

Mitjançant la col·laboració entre Psicològica i DIGITAL.CSIC, arranca aquest nou llançament de la revista Psicològica, en un moment on la sostenibilitat de les revistes d'accés obert diamant passen a primer pla en el debat global sobre pràctiques innovadores en la comunicació científica. Les revistes d'accés obert diamant, tenen en particular que no cobren als lectors ni als autors, sinó que disposen de fons externs provinents d'institucions acadèmiques i/o societats científiques. En el cas de Psicològica, la revista es va fundar en 1980 en la UV i anys després es va convertir en la revista insígnia de la Societat Espanyola de Psicologia Experimental (SEPEX), per la qual cosa, en l'actualitat, la revista està cofinançada per totes dues entitats.

Psicològica publicarà els seus articles exclusivament en DIGITAL.CSIC, el repositori institucional del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), després de completar un rigorós procés de revisió per parells, amb acadèmics voluntaris i revisors d'alt nivell.

El repositori institucional i el seu personal de bibliotecaris professionals, proporcionen una infraestructura de publicació d'avantguarda, incloent la gestió de la revisió per parells, la curació de metadades, suport a la indexació en bases de dades i la recol·lecció per part d'agregadors i motors de cerca; el servei de suport als usuaris i la preservació digital. Tot aquest conjunt de serveis sobre un repositori institucional obri la porta a una publicació veritablement avantguardista i innovadora, controlada per la comunitat acadèmica i sense la intermediació de tercers.

El procés.

Els editors acadèmics assignaran els manuscrits a revisors experts als quals s'aconsellarà que signen les seues revisions. El text complet de la revisió es publicarà com una obra digital independent amb el seu propi identificador persistent (DOI) i es vincularà al manuscrit revisat. També seran publicades les respostes dels autors als revisors, la qual cosa farà que tota la discussió acadèmica siga oberta. Els manuscrits que al final de la fase de revisió complisquen les normes de qualitat establides pels editors acadèmics s'inclouran en el corpus de la revista i s'enviaran als serveis d'indexació i motors de cerca.

En absència d'una editorial comercial en el control de tot el procés de publicació, no sols elimina els costos, sinó que permet aplicar una sèrie de pràctiques innovadores guiades únicament per l'interés per la qualitat científica.

D'aquesta manera, la comunitat acadèmica, continua amb la ferma intenció de promoure models de publicació que possibiliten la divulgació científica en totes les seues àrees de treball i desenvolupament.

Arxivat en: Publicacions , Lletres