Un projecte de la Universitat de València i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives guanya el Premi Europeu de Serveis Socials

  • Gabinet de Premsa
  • 9 de desembre de 2020
 

Un projecte elaborat pel grup d’investigació GESiin (de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local) i la Vicepresidència i Conselleria d’gualtat i Polítiques Inclusives ha obtingut el Premi Europeu de Serveis Socials, que convoca l’European Social Network (ESN). El professor Xavier Uceda i Maza lidera la iniciativa.

El procés participatiu per a elaborar la Llei de Serveis Socials i els Laboratoris de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, que impulsa la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha estat el guardonat en la categoria d’investigació.

L’European Social Network és una xarxa de defensa dels serveis socials centrats en la persona i una plataforma per a enfortir les sinergies entre praxis, política i investigació a fi de millorar la vida de les persones i les comunitats.

La iniciativa va ser presentada conjuntament per la Universitat de València i la conselleria, que ho va fer través de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat de Serveis Socials (IVAFIQ).

El projecte està liderat pel professor titular de la Universitat de València Xavier Uceda i Maza, actualment secretari autonòmic de Planificació i Ordenació del Sistema de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La base de la idea és posar en valor una metodologia fonamentada en la participació de la ciutadania, professionals, agents i institucions implicades a fi de desenvolupar un sistema comú i compartit. Al llarg del procés van participar més de dos mil persones, més de cent entitats socials i més de cent entitats locals, així com col·legis professionals, sindicats i universitats públiques valencianes i en particular la Universitat de València, que va participar activament en el seu desenvolupament.

En els treballs, al costat de l’IIDL, també han treballat per part de la Universitat de València la Facultat de Ciències Socials, el Departament de Treball Social i Serveis Socials i la Facultat de Psicologia.

Per part seua, la xarxa de Laboratoris de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana s’ha constituït en el territori nacional com el primer espai de diàleg, reflexió, proposició, investigació i innovació en matèria de serveis socials al llarg de les tres províncies valencianes.

Els Laboratoris de Serveis Socials creats en 2017, han promogut la participació de les persones professionals, de les Entitats Locals i de les universitats públiques valencianes (Universitat de València, Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló) en pro de la millora del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials en cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana.