Les pràctiques en Química suposen una quarta part de les contractacions del grau

  • Fundació General UV
  • 22 de novembre de 2022
 

Segons es desprén de l’anàlisi de l’Estudi d’Inserció de Graus de la Universitat de València publicat aquest 2022, el 25,8% de les estudiantes i els estudiants de Química que van realitzar pràctiques durant la carrera va ser contractat en l’empresa on les va exercir o en una relacionada amb ella. A més, la taxa d’activitat laboral s’ha situat en el 88,7%.

Si bé és cert que la taxa d’ocupació està per davall de la mitjana universitària (un 78,9% enfront del 85,4% global de la UV), Química és un grau que proporciona una ocupació de qualitat -relacionada amb la titulació i que requereix estudis universitaris- en el 62,7% dels casos, una xifra que s’ajusta a la mitjana de la UV (61,9%).

Altres dades que destaquen són:
- la categoria laboral: el 78,5% ocupa llocs de tècnic o té persones al seu càrrec,14 punts més que el percentatge de la UV (64,5%),
- el tipus de jornada: el 75,4% té una ocupació amb jornada completa, 11,6 punts més que el valor de la UV,
- la localització geogràfica: el 77,6% treballa a la província de València, 9,7 punts més que la mitjana de la UV,
- la titularitat de les empreses: el 29,9% està treballant en allò públic, mentre que el 70,1% ho fa en el sector privat,
- els sectors econòmics: Educació i investigació (28,4%), Indústries químiques (16,4%), Sanitat i assistència social (4,5%), Indústries mediambientals (4,5%), Administració pública (4,5%), Productes alimentaris (4,5%)…
- i les eixides professionals relacionades amb la titulació més habituals, que són investigador/a, professor/a, tècnic/a de laboratori, control de qualitat, responsable de seguretat alimentària i analista químic/a.

María Alcañiz, graduada en Química per la Universitat de València, és analista de laboratori en una empresa privada i ens relata la seua experiència com a estudianta i professional en el següent capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’.

Més informació: