Contingut caducat

Nous llocs web per a l’accés als graus de la Universitat

  • Gabinet de la Rectora
  • 16 de juny de 2022
 
Nous llocs web per a l’accés als graus de la Universitat

Aquests llocs web esdevenen la porta d’entrada digital a la Universitat del futur estudiantat, oferint-los informació del seu interès al voltant dels estudis que oferta la UV i del procés d’accés als estudis de grau.

La Universitat de València ha llançat tres llocs web www.uv.es/uvgraus www.uv.es/pau i www.uv.es/preinscripcio els quals contenen tota la informació relativa als estudis de grau que oferta la Universitat i del procés d’accés mitjançant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i la seua preinscripció.

Els webs estan dissenyats amb el format de landing page, és a dir, tota la informació està accessible en la mateixa pàgina mitjançant la navegació per scroll, facilitant d’aquesta manera la consulta de la informació, i adaptant-se als nous costums en la navegació web i digital. A més a més, els llocs web estan interconnectats de manera que des d’un es pot accedir a l’altre emulant la consecució de fases de les que consta aquest procés.  

El projecte, desenvolupat per la Unitat Web i Màrqueting està adreçat principalment al futur estudiantat de la Universitat i al professorat de secundària i batxillerat.

D’aquesta manera, el portal UVgraus ofereix informació dels graus i dobles titulacions. El futur estudiantat pot conèixer els trets característics de cada titulació, el perfil professional que es desenvolupa en cadascuna, les notes de tall per a l’accés del curs anterior, les ponderacions a les PAU de les assignatures troncals generals de modalitat i les d’opció, entre d’altres.

El lloc web PAU proporciona a l’estudiantat que s’enfronta a aquestes proves tota la informació necessària sobre el procés. Composició de la Nota d’Accés a la Universitat (NAU), estructura dels exàmens, exemples d’exàmens d’anteriors convocatòries, el calendari de les proves amb les dates claus, la localització dels espais on l’alumnat de cada centre educatiu ha d’acudir per a la realització de les PAU, són algunes de les dades que els facilita aquest lloc web.

Per la seua part, el lloc web de preinscripció ofereix informació sobre aquest procediment, facilitant les dates clau, tipologies d’accés en funció de la procedència de cada futur estudiant (batxillerat, cicles formatius, prova majors de 25, 40 o 45 anys, o titulació universitària) i les llistes d’admesos i d’espera.

Pròximament, la Universitat farà el llançament del quart portal, el referent al procés de matrícula, el qual oferirà a l’estudiantat informació sobre aquest procés, incloent vídeo-tutorials que guiaran als usuaris i usuàries durant el procediment telemàtic de matrícula.