Un nou mètode químic facilita extraure de l’aigua els PFR, compostos contaminants del control de plagues

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 4 de juny de 2021
 
Carolina Belenguer i Enric Pellicer.
Carolina Belenguer i Enric Pellicer.

Personal investigador del Departament de Química Analítica i de l’Institut de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València (UV) ha desenvolupat un mètode per a la detecció en aigua de PFR (retardants de la flama organofosforats), uns compostos utilitzats en el control de plagues que causen greus problemes sanitaris i mediambientals per la seua acumulació.

Enric Pellicer, investigador en formació del Departament de Química Analítica i primer firmant de l’article on s’explica el mètode destaca: “Aquest treball és un exemple més de la gran versatilitat dels materials de sílice mesoporosa per a la retenció de compostos orgànics de grandàries i característiques molt diverses. Això ofereix una gran varietat d’aplicacions, entre d’altres la seua utilització per a l’extracció de contaminants com els retardants de flama”. En l’article, per part de la UV, també participen Carolina Belenguer, José Manuel Herrero i Adela Mauri.

Els PFR estan considerats una alternativa més sostenible als plaguicides tradicionals. No obstant això, són considerats contaminants emergents perquè el seu alliberament i la seua persistència en el medi ha demostrat que pot tindre efectes carcinògens. Fonamentalment, aquests compostos són utilitzats en la indústria agrícola i la principal via de transmissió és la digestiva.

El mètode desenvolupat per l’equip investigador de la Universitat de València i publicat en la revista Journal of Chromatography es basa en l’extracció en fase sòlida dels PFR presents en mostres d’aigua ambientals i utilitza una combinació de titani i sílice com a absorbent. Aquest funciona de manera similar a un filtre perquè selecciona les partícules d’interès.

Enfront dels procediments emprats fins al moment, aquest mètode és més eficaç, senzill, econòmic i respectuós amb el medi ambient, ja que es pot reutilitzar un mínim de tres vegades i les quantitats de sorbent que necessita són menors. D’altra banda, malgrat que els volums de mostra ambiental que s’analitzen amb ell són menors, s’ha observat que els nivells d’extracció són comparables o millorats respecte als altres mètodes.

 

Article: Pellicer, E. et al. «Enhancing extraction performance of organophosphorus flame retardants in water samples using titanium hierarchical porous silica materials as sorbents». Journal of Chromatography A. Volume 1639, 2021. ISSN 0021-9673

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.461938