Més del 90% de les persones titulades en Matemàtiques accedeix a la seua primera ocupació

  • Fundació General UV
  • 14 de desembre de 2021
 

L’anàlisi dels resultats en inserció laboral del Grau en Matemàtiques de la Universitat de València és un dels que llança millors xifres tant en la branca de Ciències com en general si es comparen les dades amb les conclusions globals. Així, l’últim estudi realitzat per UVocupació determina que el 90,7% de les persones titulades en Matemàtiques accedeix a una primera ocupació que requeria estudis universitaris, mentre que el valor total dels egressats i les egressades en aquest indicador és del 55,9%.

A més, Matemàtiques és la cinquena titulació amb el percentatge més elevat de persones titulades que accedeixen a un primer lloc qualificat –les quatre primeres són de Ciències de la Salut– i la primera de l’Àrea de Ciències.

El tercer Estudi d’Inserció Laboral de Graus (2019) posa de relleu, així mateix, que el 97% de les persones graduades en el moment de la realització de l’enquesta tenia un treball que requeria titulació universitària, i el 85% en desenvolupava un relacionat amb la pròpia titulació.

Són dades molt positives quant a qualitat d’ocupació, a les quals s’afegeix la contractació estable amb un valor del 54,8% front al 30,1% del resultat total de la UV, és a dir, 23,7 punts més per damunt. Aquesta xifra situa el Grau en Matemàtiques en la sisena posició dins de la Universitat. A més, en comparació amb el segon estudi (2017), s’evidencia una significativa millora en aquest indicador, passant l’estabilitat en la contractació del 34,2% al 54,8%: un 20,6% més.

A açò se suma que prop del 80% treballava a jornada completa en la seua actual o última ocupació, és a dir, quatre de cada cinc egressats i egressades, aproximadament.

Per a cloure el capítol de qualitat en el treball, les graduades i els graduats en Matemàtiques són els millors remunerats de la branca de coneixement de Ciències amb un sou mitjà de prop de 1.400 euros nets mensuals entre les persones ocupades per compte alié i a temps complet. En aquesta línia sobreïx la millora salarial dels ocupats a dos anys de finalitzar la carrera, que cobren quasi 500 euros més que l’estudiantat incorporat a un any d’acabar el Grau.

En el cas de Matemàtiques, la bretxa salarial es produeix en detriment dels homes: segons l’últim estudi d’inserció, el sou net mensual de les dones (1.588 euros) és significativament més alt que el dels seus homòlegs masculins (1.253 euros) amb més de 300 euros de diferència.

Eixides professionals
El 81% de les persones titulades ocupa llocs de tècnic o té persones a càrrec –el 20,8% més que la mitjana de la Universitat–, i els llocs de treball més habituals són investigador/a, professorat de Secundària, personal estadístic, programador/a, analista de dades i consultor/a en els departaments de Recerca, Educació, Administració i Finances, Informàtica, i Producció i Prestació de Serveis.

Sobre els principals factors per a trobar ocupació destaquen tindre titulació universitària i estudis de postgrau, un bon nivell d’informàtica, i disponibilitat per a la mobilitat geogràfica.

Ens conta tota aquesta experiència en el següent capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboralPaco Aràndiga, graduat en Matemàtiques per la Universitat de València i consultor de Business Intelligence en una empresa privada.

Més informació: