La medalla del centenari del Laboratori d’Arqueologia. 1921-2021.

  • Gabinet de la Rectora
  • 4 de juliol de 2022
 
La medalla del centenari del Laboratori d’Arqueologia. 1921-2021.

Amb motiu de la celebració del seu centenari, la professora de la UV, Teresa Orozco; i el catedràtic de la UV, Pere Pau Ripollés, han lliurat a la rectora un exemplar de la medalla commemorativa.

El Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga celebra el centenari de la creació del Laboratori d’Arqueologia. El 3 de desembre de 1921, el claustre de la Facultat de Lletres va aprovar, per unanimitat, la proposta presentada pel professor Luis Gonzalvo París, el primer catedràtic d'Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica de la Universitat de València (1905). En el Laboratori d’Arqueologia ha desenvolupat al llarg de tot aquest temps una excel·lent, constant i prolongada tasca d'investigació en tots els camps i períodes de l'Arqueologia. La seua creació va estar relacionada amb la millora de la formació professional dels estudiants i amb la creixent preocupació per la conservació patrimonial.

Una de les línies d'investigació que s'ha desenvolupat des dels seus inicis ha sigut, entre altres, la Medallística i la Numismàtica. Les medalles mai han tingut un valor monetari, ja que s'han concebut i utilitzat, des del Renaixement, per a marcar en el temps efemèrides i esdeveniments importants, com la proclamació de reis, visites reals, tractats, armisticis, conquestes, clemències i premis. Dins d'aquest marc, entre les iniciatives dutes a terme per a celebrar el centenari del Laboratori d’Arqueologia es troba l'encunyació d'una medalla commemorativa d'aquest aniversari. És la tercera encunyació commemorativa que emet la Universitat de València al llarg de tota la seua història, després de les dedicades a l'IV i V Centenari de la Fundació de la Universitat.

En l'anvers mostra el logo 100, creat per Pau Soriano, format per una sèrie diversa d'objectes arqueològics, i davall la paraula ANYS. En el revers té en la part superior el logo de la Universitat de València i en la inferior, en arc, LABORATORI D’ARQUEOLOGIA; en el centre en dues línies, separades per un guió, 1921-2021.

La medalla ha sigut distribuïda entre les principals institucions espanyoles i estrangeres que alberguen col·leccions de medalles i monedes, així com a totes aquelles persones que han tingut una estreta vinculació amb el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

Ha sigut encunyada pel taller Insignies Pujol de Barcelona, sobre dos metalls, coure (110 peces) i plata (7 peces). Diàmetre: 60 mm. Pes: 139,134 (Plata).