Manuel González, nou delegat de la rectora per a estudiants

  • Gabinet de la Rectora
  • 20 de gener de 2021
 
Imagen de la noticia
Manu González davant la Delegació per a Estudiants

La rectora ha nomenat l’estudiant de Medicina Manuel González nou delegat del rectorat per a estudiantes i estudiants. Així, s’integrarà en el Consell de Direcció de la Universitat de València continuant amb la tradició de la UV de comptar amb un estudiant en el màxim òrgan de gestió i govern universitaris.

Des de la dècada dels anys huitanta del passat segle els diferents rectorats han incorporat en l’equip de govern de la Universitat de València un estudiant o estudianta. Inicialment sota la figura de vicerector d’estudiants, l’entrada en vigor de la Llei Orgànica d’Universitats l’any 2002 va impedir la utilització d’aquesta denominació, creant-se, per acord de la Junta de Govern de la Universitat, la Delegació d’Estudiants.

La Universitat de València és, així, un cas únic en les universitats estatals, en incorporar directament en el màxim òrgan de govern i de gestió universitàries un estudiant.

Així ho ha estat en els successius equips dels rectors Ramon Lapiedra, Pedro Ruiz, Francisco Tomás, Esteban Morcillo i, ara, en el mandat de la rectora Maria Vicenta Mestre.

Aquesta Delegació de la Rectora per a estudiants articula les polítiques d’associacionisme, dinamització sociocultural, participació, formació i informació dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.

La rectora de la Universitat ha nomenat l’estudiant del grau en Medicina Manuel González Ferrandis nou Delegat de la Rectora per a Estudiantes i Estudiants, en substitució de l’estudianta de Criminologia Mercedes Elizalde, qui va renunciar per causes personals, centrant-se en la finalització dels seus estudis.

Manuel González Ferrandis era, fins el seu nomenament, membre del Consell de Govern de la Universitat de València elegit pel Claustre, màxim òrgan de representació i govern de la Universitat, del qual formava part com a representant de l’estudiantat de la Facultat de Medicina i Odontologia. També formava part de l’Assemblea De Representats (ADR) d’aquest centre i de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE) de la Universitat.

La rectora de la Universitat, Maria Vicenta Mestre, va informar el passat dilluns a les principals organitzacions d’estudiants de la Universitat d’aquesta incorporació al seu equip de govern, continuant amb el seu compromís de cogovernança.