El llenguatge televisiu de Los Desayunos de TVE va poder beneficiar el partit del Govern en 2018

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 23 de febrer de 2021
 
Sebastián Sánchez Castillo, Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València. 
Sebastián Sánchez Castillo, Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València. 

Una investigació dirigida pel professor de la Universitat de València Sebastián Sánchez analitza la narrativa audiovisual en les entrevistes a les principals figures dels partits polítics espanyols del programa Los Desayunos de TVE durant 2018, on els representants del partit del govern i aquells més afins van ser presentats de forma més beneficiosa de cara al públic que els de l’oposició. Aquesta narració televisiva es va plasmar en una realització que prioritzava els primers plànols dels entrevistats en preguntes incòmodes i una realització de preguntes més complexes.

La investigació, publicada en la revista Mediterrània de Comunicació i el primer firmant de la qual es Sánchez,del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, pretén analitzar metodològicament la capacitat de la televisió per imposar punts de vista polítics mitjançant la figura del presentador i la realització audiovisual.

Aquesta recerca, en la qual participen Esteban Galán (Universitat Politècnica de València) i Arnau Grifeu (Universitat de Girona), analitza en Los Desayunos de TVE les preguntes quant a la seua intensitat segons a quin polític s’entrevistava. Troba que els representants dels partits de l’oposició van rebre preguntes més “difícils” que els del govern i els seus socis(PP i Ciudadanos) en 2018, i que, a més, el llenguatge visual utilitzat mitjançant la realització del programa perjudicava més els partits de l’oposició(PSOE i Unidas Podemos).

La metodologia utilitzada ha permès identificar trets utilitzats pels realitzadors per tal d’influir en l’espectador, tals com els anomenats “plànols d’escolta”, on, mentre s’està efectuant una pregunta que es podria considerar de difícil resposta, es mostra un plànol amb l’expressió de l’entrevistat. Aquest recurs pot donar una imatge negativa de l’entrevistat, mentre que, si s’evita, pot ajudar a esmorteir aquestes preguntes difícils.

D’aquesta manera, els resultats de la investigació han trobat en el programa una correlació entre la “dificultat” de les preguntes i l’ús de recursos audiovisuals com els abans esmentats, així com una variació d’aquesta depenent de la posició política que representa.

“Els resultats de l’anàlisi apunten cap a una correlació entre l’aproximació narrativa i la línia editorial del mitjà. Encara que els motius que expliquen aquest biaix s’escapen dels límits d’aquesta investigació, resulta d’especial interès continuar amb treballs d’aquestes característiques que permeten oferir patrons d’anàlisi capaços de descobrir la seua eficàcia en termes de resultats electorals”, conclouen els autors.

 

Article:

Sánchez-Castillo, S., Galán-Cubillo, E. i Gifreu-Castells, A. (2021). «La entrevista política ante el sesgo audiovisual. El caso de Los desayunos deTVE» (2018). Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 12(1), 205-219. Enllaç: https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM000008