L’IIS La Fe i la UV renoven el conveni de la Unitat Mixta de Hepatologia Experimental i Trasplantament Hepàtic

  • Gabinet de Premsa
  • 1 d’abril de 2022
 
L'equip d'investigació

La Universitat de València (UV) i l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) han renovat el conveni de la Unitat Mixta d’Hepatologia Experimental i Trasplantament Hepàtic mitjançant la signatura d'un nou conveni que estarà vigent durant els pròxims 4 anys. D'aquesta manera es consolida una relació i la col·laboració entre les dos entitats que es va iniciar en 2003 amb un acord marc de col·laboració, que va donar lloc a la Unitat Mixta d’Hepatologia Experimental i Trasplantament Hepàtic.

El conveni ha sigut firmat pel vicerector d'Investigació de la UV, Carlos Hermenegildo Caudevilla i pel director científic de l’IIS La Fe, doctor Guillermo Sanz Santillana i la directora gerent, Sonia Galdón.

Es tracta de la tercera renovació del vincle d'aquesta unitat mixta constituïda, actualment, per 17 investigadors i investigadores del Departament de Bioquímica de la Facultat de Medicina i de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, que té com a objectiu principal la investigació bàsica i traslacional en hepatologia.

Iniciativa pionera per al foment d'una investigació traslacional

La idea d'aproximar la investigació universitària desenvolupada en el Departament de Bioquímica en la Facultat de Medicina al món clínic hospitalari, de manera que el primer es beneficiara de la inspiració que suposa la realitat clínica i els segons comptaren amb l'ajuda d'equips amb formació bàsica molt sòlida capaç d'abordar problemes clínics complexos fins i tot sense solució, va ser promoguda en el seu moment pel seu primer director, el doctor Josep V. Castell, qui ha assenyalat que “la Unitat ha resultat en la creació d'un entorn d'investigació traslacional extraordinàriament productiu i reconegut internacionalment”.

Així, la investigació bàsica s'ha vist afavorida per l'accés a mostres hepàtiques humanes singulars el que va permetre a la Unitat ser pionera en el desenvolupament dels cultius d'hepatòcits humans i de les seues múltiples aplicacions a l'estudi de la fisiopatologia hepàtica i la hepatotoxicitat per medicaments. D'altra banda l'hospital va poder beneficiar-se d'aquesta col·laboració per a ser el primer que va dur a terme el trasplantament d'hepatòcits humans per al tractament de malalties metabòliques en xiquets.

“Aquests assoliments són la millor prova de com de beneficiosa i desitjable és per a les parts mantindre i fomentar una col·laboració d'aquesta naturalesa” ha assenyalat el doctor Luis Torres, director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, al qual pertanyen molts membres de la Unitat Mixta.

La Unitat i els seus investigadors i investigadores formen part del Centre d'Investigacions en Xarxa sobre malalties Hepatodigestives (CIBEREHD) de l’ISCIII des de la seua creació en 2006 el nou IP del qual, recentment nomenat, és el professor Ramiro Jover qui ha assenyalat que “en aquesta xarxa es troben els grups més prestigiosos i actius en hepatologia d'Espanya amb els quals col·labora la Unitat Mixta”.

Una trajectòria fructífera

La Unitat Mixta disposa d'espais de laboratoris dins de l'Hospital La Fe i és sotmesa periòdicament a l'avaluació científica pels òrgans competents de la UV i de l’IIS La Fe. El seu àmbit d'investigació abasta la bioquímica, biologia molecular i cel·lular de l'hepatòcit humà, l'aplicació de les òmiques (genòmica, transcriptòmica, mirnòmica i metabolòmica) a l'estudi de la fisiopatologia hepàtica, estudi de la hepatotoxicitat per fàrmacs, reprogramació cel·lular de cèl·lules somàtiques a hepatòcits i teràpies hepàtiques avançades i trasplantament cel·lular hepàtic. La Unitat, a través dels seus membres, ha participat en els últims 4 anys en 11 projectes amb finançament públic competitiu, dels quals 3 han sigut projectes Europeus, i en 38 publicacions en revistes indexades.