L’IFIC reuneix a València els responsables de la física de partícules mundial

  • 14 de febrer de 2017
 
Imagen de la noticia

L'Institut de Física Corpuscular acull la 78ª reunió del Comitè Internacional per a Futurs Acceleradors (ICFA). Hi acudeixen representants dels principals laboratoris i centres de recerca del món en física de partícules. La seua principal responsable, Fabiola Gianotti, i directors d'altres instal·lacions científiques capdavanteres a Europa, Rússia, Xina, Japó, Canadà i Estats Units, hi participen. Entre els assumptes a tractar està la construcció de l'accelerador de partícules posterior al LHC.

L'Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) acull el 16 i 17 de febrer la 78ª reunió del Comitè Internacional per a Futurs Acceleradors (ICFA, per les seues sigles en anglès). A la cita acudeixen directors i representants dels principals laboratoris i centres de recerca del món que es dediquen a la física de partícules, disciplina que estudia els components de la matèria utilitzant grans acceleradors com el Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC) del CERN. La seua principal responsable, Fabiola Gianotti, participa en la trobada al costat de directors d'altres instal·lacions científiques capdavanteres a Europa, Rússia, Xina, Japó, Canadà i Estats Units. Entre els assumptes a tractar està la construcció de l'accelerador de partícules posterior al LHC.

El Comitè Internacional per a Futurs Acceleradors (ICFA) es va crear en 1976 per a facilitar la cooperació científica en física de partícules, especialment en el que concerneix a la construcció i operació de les seues principals eines, els acceleradors de partícules. Aquestes eines es basen en la famosa equació d'Einstein per a transformar energia en noves partícules, recreant les condicions que van haver d'existir després del Big Bang. Conscients que la recerca en aquest àmbit requeria d'una àmplia cooperació internacional, amb acceleradors cada vegada més grans i costosos, els responsables dels principals laboratoris del món van crear aquest fòrum on reunir-se per a discutir el futur de la disciplina.

En els seus 40 anys d'existència, és la segona vegada que aquesta reunió se celebra a Espanya. La primera va ser amb motiu de la principal conferència mundial en física de partícules, ICHEP, que es va celebrar a València en 2014, també per primera vegada a Espanya, organitzada per l'Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del CSIC i la Universitat de València. L'investigador de l’IFIC Juan Fuster Verdú és president de la comissió de física de partícules de la Unió Internacional de Física Fonamental i Aplicada (IUPAP), l'organisme que afavoreix l’ICFA.

Entre els temes a tractar en la pròxima reunió de l’ICFA està la construcció de l'accelerador de partícules posterior al LHC. Després de descobrir en 2012 el bosó de Higgs, la peça que faltava en la teoria que descriu les partícules elementals i les seues interaccions, amb sol dos anys de funcionament, el LHC es troba ara en el seu segon període d'operacions (Run 2). En 2025 està prevista una gran actualització de la màquina per a aconseguir 10 vegades més dades en les seues col·lisions, i la seua operació està prevista durant una dècada més.

Però ja es preparen alternatives. Un dels projectes més avançats és el Col·lisionador Lineal Internacional (ILC), un accelerador de partícules d'uns 30 quilòmetres de longitud que Japó pretén albergar. A diferència del LHC, aquest tipus d'accelerador és lineal, no circular, i fa xocar matèria i antimatèria (electrons i positrons, no protons) a menor energia, la qual cosa ho fa més precís. El CERN també té el seu projecte d'accelerador lineal, CLIC. Tots dos projectes es discuteixen en la reunió de l’ICFA de València.

Quant al futur a llarg termini, els científics ja pensen en el següent accelerador circular que substituïsca al LHC quan deixe de funcionar, allà per la dècada de 2030. En el major laboratori del món en física de partícules, el CERN, es treballa per a estudiar la viabilitat d'un Futur Col·lisionador Circular (FCC) de 80 o 100 quilòmetres de circumferència (el LHC actual té 25). I fa poc, Xina va omplir els titulars en anunciar que construiria un accelerador de partícules més gran que el LHC en 2025.

“El futur de la física de partícules no el decidirà un sol país, ni tan sols un sol continent. El futur de la disciplina i dels acceleradors de partícules passa per una col·laboració internacional cada vegada més estreta”, opina Juan Fuster, organitzador de la reunió. Com a representació dels principals laboratoris i centres de recerca en física de partícules, l’ICFA reuneix també a València a representants d'agències finançadores dels països involucrats, els qui al final decidiran la inversió en els acceleradors del futur.

Més informació:

http://icfa2017.es

http://icfa.fnal.gov