El grau en Química de la Universitat de València obté el segell internacional de qualitat Eurobachelor®

  • Gabinet de Premsa
  • 9 d’abril de 2019
 

El grau en Química de la Universitat de València és el primer de tot Espanya a obtindre el segell internacional de qualitat Eurobachelor®. El reconeixement l’atorga l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) com agència autoritzada de l’European Chemistry Thematic Network Association (ECTN). L’estudiantat que es gradue el 2019 ja ho farà amb aquest segell.

La comissió d’acreditació del Eurobachelor® ha emès el seu informe, en què comunica l’obtenció del segell, sense prescripcions, després d’analitzar la documentació presentada per la facultat i l’informe del panell d’experts. El comitè avaluador va visitar la Facultat de Química de la Universitat de València els passats 11 i 12 de febrer.

Durant la visita, el panell es va entrevistar amb diferents col·lectius involucrats en el títol: alumnat, professorat, equip directiu, comitè d’autoavaluació, titulats i titulades, i ocupadors i ocupadores. Així mateix, va realitzar un recorregut per les instal·lacions de la facultat amb la finalitat de valorar la dotació i qualitat dels espais dedicats a la docència.

Aquest segell internacional és un certificat concedit a un títol expedit per una universitat si supera uns estàndards definits, com qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat, contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior. El resultat de l'avaluació ha estat positiu i el segell té una validesa de sis anys.

Les facultats de Química de la Universitat de València i de la Universitat Autònoma de Madrid han estat les primeres en participar en l’avaluació de l’ANECA, i totes dues han aconseguit el reconeixement.

La degana de la facultat, Adela Mauri, destaca “la implicació de les empreses químiques, els titulats, l’estudiantat i el professorat en la visita que el panell avaluador va realitzar al mes de febrer”. “Aquest procés no haguera estat possible sense la participació de tots els col·lectius implicats”, indica.

Adela Mauri explica que el segell garanteix que el títol compleix els criteris de qualitat establerts “més enllà de les nostres fronteres, criteris acordats per agències internacionals d'assegurament de la qualitat en educació superior, basant-se en estàndards internacionals reconeguts per empresaris d’Europa”. I afegeix: “A més, reconeix la qualitat del títol dins i fora del país on s’imparteix, sent aquest reconeixement un incentiu per a potencials estudiants per elegir-lo, perquè aquesta acreditació ofereix informació fiable sobre la qualitat del títol. Finalment, assegura als empresaris que els coneixements i les competències pràctiques dels titulats arriben a una sèrie d'estàndards internacionals de l'educació en la branca de la Química”.