Graduats i graduades en Enginyeria Informàtica, el perfil tècnic més demandat en el mercat laboral

  • Fundació General UV
  • 22 de febrer de 2022
 

D’acord amb l’anàlisi dels resultats obtinguts en el Tercer Estudi d’Inserció Laboral de Graus de la Universitat de València, realitzat per UVocupació, els enginyers informàtics i les enginyeres informàtiques posseeixen el perfil tècnic més demandat en el mercat. Això es reflecteix en indicadors com ara l’activitat en el mercat laboral, la contractació relacionada amb la titulació, la contractació que a més requeria estudis universitaris, el tipus de jornada o el lloc exercit. Els valors numèrics en aquests casos superen el 95%.

Fins i tot, en alguns supòsits aconsegueix el 100%. Segons es detalla en l’estudi, això ocorre entre les persones titulades actives en el mercat laboral i ocupades a dos anys de finalitzar la carrera. A més, també la totalitat dels egressats i les egressades posseeixen experiència laboral en acabar la titulació. Aquestes xifres es relacionen amb el percentatge de titulats/des que van trobar treball bé al llarg de la carrera, bé en els sis primers mesos després d’acabar-la, sent el segon percentatge més alt de la UV després dels estudis d’Òptica i Optometria.

Des de l’Àrea d’Estudis d’UVocupació afegeixen, a més, que Enginyeria Informàtica presenta la mitjana més alta de la Universitat de València en la quantitat de mesos treballats en ocupacions que requerien titulació universitària des que finalitzen els seus estudis fins que són enquestats pel personal tècnic del servei d’ocupació. “Això es tradueix en què pràcticament totes les persones titulades han estat ocupades en el temps transcorregut des d’acabar el grau fins a la realització de l’enquesta: una dada molt positiva”, expliquen. I continuen: “La gran demanda del mercat laboral de persones titulades amb aquest perfil influeix en què quasi tots hagen pogut treballar des de la finalització dels estudis i no hagen tingut dificultats per a trobar treball”.

De tot això dona compte en el següent capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboralJordi Silvestre, científic de dades i graduat en Enginyeria Informàtica per la Universitat de València. Màster en Ciència de Dades, ja va iniciar les seues primeres pràctiques professionals a l’Institut de Robòtica de la UV, on va desenvolupar competències transversals “en un ambient laboral i d’investigació”, que van completar les adquirides durant els estudis de grau: “Desenvolupament d’aplicacions web, programació, manteniment de sistemes, maneig de dades…”, detalla.

Els sectors més representatius per a l’Enginyeria Informàtica són els serveis a empresa (consultories, assessories…), tecnologies de la comunicació, sanitat o indústries químiques, i els departaments en els quals aquests enginyers desenvolupen el seu treball són informàtica, investigació/I+D+i i producció, sent el lloc més habitual el de programador o programadora, encara que també analista de dades, arquitecte/a de tecnologia de la informació, analista desenvolupador/a, enginyer/a en automatització, enginyer/a en sistemes, investigador/a, tècnic/a de manteniment de sistema informàtic, planificador/a de projectes o tècnic/a d’aplicacions informàtiques.

“Tinc companys que són consultors, uns altres són programadors, experts en seguretat informàtica, experts en microprogramari per a xicotets dispositius electrònics…, i la veritat és que el ventall de possibilitats que et brinda aquesta carrera és molt ampli”, relata Jordi en aquest sentit.

Ocupació actual o última
La de Jordi Silvestre és una experiència que respon a les conclusions de l’estudi d’UVocupació sobre inserció de graus, on destaquen els resultats sobre l’ocupació actual o última. Així, el 96,6% (el quart percentatge més alt de la UV després de Medicina, Infermeria, i Òptica i Optometria) tenia un treball relacionat amb la titulació, mentre que el lloc del 72,4% requeria també estudis universitaris (a dos anys d’acabar el grau, aquesta xifra aconsegueix el 86,7%, quasi 24 punts més que la UV).

D’altra banda, el 72,4% treballava amb contracte estable, el percentatge més alt de la Universitat, sent el valor global del 30,1%; el 86,6% exercia un lloc de tècnic/a o tenia persones a càrrec (el valor de la UV és de poc més del 60%); el 96% treballava a temps complet, el segon valor més alt de la Universitat després d’Enginyeria Electrònica Industrial (el global de la UV és del 62,4%); i el 96,6% treballava, a més, en la seua jornada de preferència.

Més informació: