La Facultat de Química organitza unes jornades sobre ‘Drogues en la Societat 4.0’

  • Gabinet de Premsa
  • 26 de novembre de 2019
 
D’esquerra a dreta, Miguel Ángel, José Roberto Gonzàlez, Adela Mauri, Alicia Guillén i Salvador Garrigues.
D’esquerra a dreta, Miguel Ángel, José Roberto Gonzàlez, Adela Mauri, Alicia Guillén i Salvador Garrigues.

La Facultat de Química ha acollit els dies 21 i 22 de novembre el taller ‘Drogues en la Societat 4.0’. En les jornades s’ha analitzat, a més del problema que suposen les drogues, alguns dels aspectes socials de la problemàtica d’aquestes substàncies en el context de la societat actual. La participació d’investigadores i investigadors de diferents àrees també va oferir una visió de la recerca que s’està realitzant en aquest àmbit.

La reunió va ser inaugurada per José Roberto González, subdelegat del Govern en València, i va comptar amb la presència d’Alicia Guillén, secretària general del Govern en la Comunitat Valenciana; Miguel Ángel Aragón, director de l’Àrea de Sanitat Exterior i Política Social de la Delegació del Govern; i Adela Mauri, degana de la facultat.

En les jornades es van presentar diverses contribucions realitzades per grups d’investigació que treballen en l’anàlisi de drogues a la Comunitat Valenciana. Félix Hernández, investigador de la Universitat Jaume I de Castelló, va parlar de les aportacions que l’anàlisi de les aigües residuals suposen al voltant del consum de drogues per part de la població, i Maria Ibáñez, investigadora de la mateixa universitat, va tractar les investigacions del consum de noves substancies psicoactives mitjançant la utilització de la cromatografia acoblada a l’espectrometria de masses. Per part de la Universitat de València, Daniel Gallart presentà alguns exemples del treball que des de SolinDrugs (Departament de Química Analítica) s’han realitzat en el desenvolupament de metodologies per a l’anàlisi de drogues, mentre que Aitor Sorribes, també de SolinDrugs, va parlar de les aplicacions de l’espectrometria de mobilitat iònica a l’anàlisi de drogues en fluids biològics. Finalment, Ana Costero, també de la Universitat de València, va presentar les investigacions del seu grup en el desenvolupament de sensors químics basats en el color com a sistema de protecció davant la submissió química. 

En el taller també van participar organitzacions sense ànim de lucre com Energy Control – ABD (Barcelona), que presentà l’anàlisi de substancies com una ferramenta per a monitoritzar el mercat recreatiu de drogues; Ai Laket! (Vitòria), com a exemple de programes per a la reducció de riscs; i Consumo ConsCiencia (Saragossa), que va parlar de la reducció dels riscos com més que una estratègia per abordar el consum de drogues. Aquesta sessió va ser completada amb la participació del Laboratori de Control de Drogues de València, que va presentar quin són els reptes actuals d’aquests tipus de laboratoris, i de les forces de seguretat de l’Estat (Guardia Civil), amb una ponència al voltant de la fiscalització de precursors de drogues.

En el workshop va participar estudiantat de grau i màster, investigadores i investigadors de diferents departaments; així com professionals i públic en general amb interés en la problemàtica de les drogues en la societat actual.

Les jornades, organitzades per SolinDrugs al Departament de Química Analítica de la Universitat de València, es va realitzar dins de les actuacions del Projecte AICO/2019/099 ‘Control de sustancias psicoactivas emergentes’, finançat amb les ajudes de la Generalitat Valenciana per a Grups d’Investigació Consolidables.

La informació del programa i del resum de les ponències presentades es pot trobar en aquest enllaç https://www.uv.es/solindrugs/