La Facultat de Dret organitza un cicle de conferències sobre el vessant normatiu de la sostenibilitat

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 18 de maig de 2022
 
Facultat  de Dret de la Universitat de València.

El grup de recerca “Responsabilitat social de l’empresa: cap a un sistema financer responsable” (Projecte Prometeu de la Generalitat Valenciana – 2021/13) de la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV) ha organitzat el cicle de conferències “Sostenibilitat i Dret” els dies 20 i 27 de maig, i 3 de juny. Els actes seran al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la UV, pel matí, i tractaran el vessant normatiu de la sostenibilitat.

Es podrà assistir al cicle tant de manera presencial com en línia i els dos formats requereixen inscripció prèvia a través d’aquest enllaç. Actualment, les novetats normatives per potenciar la sostenibilitat situen aquest tema en el debat públic. Cada jornada tractarà un tema: la primera, l’anàlisi de casos de la responsabilitat social de l’empresa (RSE); la segona, el dret mercantil i la sostenibilitat; i la tercera, la relació entre RSE i Drets Humans.

Maria Chiara Malaguti, presidenta de l’Institut Internacional per a la Unificació del Dret Privat (UNIDROIT) i professora de Dret Internacional a la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Roma, inaugurarà el cicle el divendres 20 de maig amb la seua conferència “La responsabilitat social corporativa a la llum dels casos tractats pels Punts Nacionals de Contacte en relació amb les Línies Directrius de l’OCDE per a multinacionals”.

La jornada del divendres 27 de maig, “Dret mercantil i sostenibilitat”, aprofundirà en la manera com la sostenibilitat s’està introduint en les diferents matèries que formen el Dret Mercantil. Per això s’han escollit quatre aspectes per la novetat i la transcendència. El primer es tractarà en la conferència “Sostenibilitat en el transport terrestre: carretera i ferrocarril”, per Silvia Boboc, professora ajudant de Dret Mercantil a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), i Ciara Vicente Mampel, professora ajudant de Dret Mercantil (UJI ). La segona, “Tractament dels objectius ESG a la proposta de Directiva sobre diligència deguda”, serà impartida per Jorge Moya, professor titular de la mateixa matèria a la Universitat d’Alacant (UA).

La tercera, “Accés a recursos energètics, participació en beneficis i sostenibilitat”, la durà a terme José Miguel Corberá, professor ajudant doctor de Dret Mercantil de la Universitat Politècnica de València (UPV). La quarta, “Procés i informe de verificació a la RSE”, serà a càrrec de Javier Vercher, professor ajudant doctor de Dret Mercantil (UV). Aquestes quatre ponències seran emmarcades per professorat catedràtic de Dret Mercantil com Esperanza Gallego (UA), Mª Victoria Petit (UJI), Juan Bataller Grau (UV), Josefina Boquera Matarredona (UV) i Felipe Palau (UPV).

La tercera i última jornada del cicle se centra en el que es considera un dels aspectes més rellevants de la sostenibilitat, com és la protecció dels Drets Humans. La jornada s’ha dividit en dues taules. En la primera, Francisco Javier Zamora, catedràtic de Dret Internacional Privat a l’UJI parlarà sobre la “Centralitat actual del binomi empreses-Drets humans”; José Elías Esteve, professor titular de la mateixa àrea a la UV tractarà el Balanç d’una dècada dels Principis Rectors sobre empreses i Drets humans; i Gabriel Moreno, professor de Dret Constitucional a la Universitat d’Extremadura, tractarà “Empreses transnacionals i Drets humans. La necessitat d’un instrument vinculant”.

La segona taula de la jornada també està integrada per tres ponents. La primera intervenció, titulada “Diligència deguda a Drets humans i responsabilitats empresarials: anàlisi de les normes nacionals i de la Unió Europea”, està a càrrec d’Adoración Guamán, professora de Dret del Treball a la UV. La segona, “Diligència deguda en les cadenes globals de valor i Dret internacional privat de la UE”, la durà a terme Guillermo Palao, catedràtic de Dret Internacional Privat de la UV. Finalment, l’última ponència la farà Ana María Ovejero, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Europea de Madrid.

La clausura del cicle de jornades anirà a càrrec de José Vicente Soler, director general d’Economia Sostenible en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana i de Rafael Marimón, vicedegà de la Facultat de Dret de la UV.

 

Registre a les jornades: https://forms.gle/7jmFHFWjsqQSvbJw9