Estudien la influència de la pandèmia en l’insomni, l’hostilitat i la depressió en pacients amb unes altres malalties

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 17 de desembre de 2021
 
Selene Valero i José Gil.
Selene Valero i José Gil.

Selene Valero i José Gil, investigadora i investigador de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, han estudiat els canvis en la conducta de la son i l’estabilitat emocional de pacients sans i amb patologies prèvies abans i després de la pandèmia de COVID-19.

Arran de l’epidèmia, la salut mental de tota la població ha estat afectada. L’estudi de Valero i Gil, del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, ha mostrat que un 40% de la mostra presenta símptomes greus o moderats de depressió. Un 30% afirma que tenen nerviosisme o preocupacions recurrents, símptomes típics de l’ansietat.

Destaca l’augment de l’hostilitat i la irritabilitat en persones sense patologies prèvies (la mostra no clínica de l’estudi), que ha afectat les relacions interpersonals, on la comunicació és més difícil. Aquestes persones són, comparativament, les que tenen menys problemes de son i se senten més satisfetes amb la vida.

L’article publicat en la revista Know and Share Psychology indica que la mostra clínica (persones amb algun tipus de malaltia o trastorn) només ha empitjorat en la qualitat de son durant la pandèmia. No obstant això, no mostren més irritabilitat i no hi ha indicadors que tinguen més nivells d’ansietat o depressió. Tampoc no ha empitjorat la percepció de la seua pròpia vida, cosa que podria ser explicada per haver rebut tractament durant la pandèmia.

L’autora i l’autor assenyalen que “és rellevant valorar aquests aspectes perquè permeten detectar de manera preventiva senyals de risc en l’adaptació a aquesta situació altament estressant i previndre el desenvolupament d’un trastorn psicològic o reduir la gravetat dels símptomes”.

Per arribar a aquestes conclusions Selene Valero i José Gil van demanar a les 69 persones participants en l’estudi completar un formulari que serviria per “avaluar patrons de símptomes presents en individus”. Aquest qüestionari, anomenat SCL-90, permet observar la presència de fins a 90 símptomes de diferents patologies i trastorns psicològics, i també pot establir nivells d’intensitat. Gràcies a aquesta eina, van poder establir diferències entre diferents membres de la mostra i observar canvis en el temps.

 

Article: Valero, S. i Gil, J. (2021) Estudio comparativo en muestra clínica y no clínica: consecuencias psicológicas de la crisis derivada del Covid-19.  Know and Share Picology, Vol 2 (Nº3). DOI: https://doi.org/10.25115/kasp.v2i3.5044