Especialistes debaten la creació d’un estàndar per a facilitar la comunicació entre els parlants de les llengües romàniques

  • Gabinet de Premsa
  • 18 de maig de 2022
 
Cartell del congrés.
Cartell del congrés.

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València acull aquest dissabte (21 de maig) el primer Congrés Internacional del Romanç Neollatí (CIRN 2022), dedicat a estudiar la qüestió de l’estàndard lingüístic panromànic: una varietat romànica que hauria de facilitar la comunicació en tot el Mon Neollatí, complementant els estàndards regionals existents (les llengües romàniques).

L’esdeveniment científic se celebrarà en línia per a facilitar la participació, des de distints punts del planeta, de romanistes i lingüistes especialitzats en portugués, castellà, valencià/català, francés, italià, etc.

Les comunicacions tractaran, des de diverses perspectives, aspectes fonamentals de la qüestió: la intercomprensió romànica, que encara permet considerar els romanòfons una “comunitat de parlants”, en certa mesura; la idea d’un estàndard panromànic, concebuda independentment per persones de distints llocs i èpoques; els intents de codificació o disseny d’eixa varietat de manera planificada i les metodologies desenvolupades per a tal fi; la valoració, per part de la societat, de les varietats proposades; i l’ús, tant escrit com oral, que se’n fa.

A més de les comunicacions i dels respectius col·loquis posteriors, el programa inclou una taula redona participativa sobre distints aspectes de l’estàndard panromànic.

El CIRN compta amb l’aval d’un comité científic excepcional, format per eminents lingüistes de les diverses àrees de la romanística, incloent membres d’acadèmies i institucions dedicades a la codificació de llengües romàniques concretes. Participant en l’esdeveniment, estos il·lustres científics donen suport, doncs, a la codificació i la difusió d’un estàndard panromànic.

El congrés és una iniciativa de Vía Neolatina, un projecte col·lectiu, interdisciplinari i internacional que treballa en la codificació i difusió del “romanç neollatí”: una varietat nova i comuna però alhora natural i plural que no solament funciona sinó que és també valorada positivament, estudiada i usada activament per múltiples persones (més de 100) de diversos països tant europeus com americans, que formen ja una creixent i activa comunitat en Internet, amb pàgines, blogs i grups.

En acabar el congrés i com a activitat cultural associada, s’estrenarà una peça literariomusical del compositor colombià Martín Rincón Botero.

Més informació: