L'Equador avançarà en la conservació de la seua biodiversitat amb la col·laboració científica de la Universitat de València

  • Parc Científic
  • 25 de maig de 2023
 
El còndor de la selva (Sarcoramphus papa), una de les espècies d’aus més desconegudes de les selves neotropicals, que será objecte d’estudi en el marc del conveni suscrit entre la UV i la FCA
El còndor de la selva (Sarcoramphus papa), una de les espècies d’aus més desconegudes de les selves neotropicals, que será objecte d’estudi en el marc del conveni suscrit entre la UV i la FCA

La Universitat de València i la Fundación Cóndor Andino (Quito, l'Equador) treballaran juntes per a millorar la conservació de la biodiversitat de l'Equador, un país en el qual quasi el 40% de les espècies de vertebrats es troben en alguna categoria d'amenaça. Tots dos organismes han signat un acord estratègic de col·laboració que busca optimitzar els esforços per a la gestió de recursos naturals al país andí.

L'Equador, amb el seu vast territori de 283.561 km², destaca per ser un dels països més diversos del món. No obstant això, prop del 40% de les espècies de vertebrats es troben en alguna categoria d'amenaça, segons el seu Ministeri de l'Ambient. En aquest context i davant la urgència d'establir estratègies de conservació basades en criteris tècnics i científics, la Fundación Cóndor Andino i la Universitat de València (UV) han signat un acord mitjançant el qual tots dos organismes col·laboraran per a obtindre informació científica, biogeogràfica i ecològica, a través de l'ecologia espacial –punt de trobada entre l'ecologia animal i la vegetal.

“Aquest enfocament permetrà la planificació i gestió de la biodiversitat a diferents escales, especialment en àrees prioritàries per a la conservació a l'Equador i la regió Neotropical, amb un èmfasi particular en espècies i ecosistemes amenaçats”, assenyala Pascual López López, professor responsable del treball per part de la UV i membre del Grup de Vertebrats Terrestres de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE).

Durant més d'una dècada, la Fundación Cóndor Andino ha integrat la telemetria satel·litària en els seus projectes, la qual cosa ha permés determinar patrons espacio-temporals d'ús de l'hàbitat i comprendre la relació entre els patrons d'ús de l'espai i la distribució de recursos tròfics en àrees de campeig de vertebrats amenaçats, com ara mamífers i ocells. El projecte va començar en 2012 amb el còndor andí (Vultur gryphus) i es va ampliar en 2018 per a incloure l'àguila andina (Spizaetus isidori). Des de 2021, també s'han estudiat les xarxes d'interaccions ecològiques d'espècies com l'os andí (Tremarctos ornatus) i el voltor reial (Sarcoramphus papa). Aquests esforços han permés incloure altres espècies com el puma (Puma concolor), el tapir de muntanya (Tapirus pinchaque), el llop d'erm (Pseudalopex culpaeus), el caracarà carunculat (Phalcoboenus caranculatus) i el jaguar (Panthera onca) mitjançant l'ús d'emissors satel·litaris.

La primera fase d'aquest projecte, que es durà a terme durant els anys 2023 i 2024, se centrarà en la captura i marcatge d'exemplars de les espècies involucrades. A més, es realitzarà la compilació, integració, transferència i anàlisi de dades prèviament obtingudes per la Fundación Cóndor Andino.

El projecte abastarà tot el territori equatorià, enfocant-se principalment en àrees clau compreses entre els punts calents de biodiversitat dels Andes Tropicals i el Chocó a l'Equador. La informació obtinguda permetrà implementar mesures de gestió destinades a millorar l'estat de les poblacions de vertebrats neotropicals involucrades en aquest projecte pioner en el seu camp a nivell internacional.

“Els resultats exemplificaran de manera clara la importància del finançament privat, la investigació científica, la gestió de recursos naturals i la conservació de la biodiversitat”, afig el biòleg de la UV. La col·laboració entre la Fundació Còndor Andí i la Universitat de València obrirà noves oportunitats per a l'avanç de la ciència i la protecció de la naturalesa a l'Equador.