Dos professors de la Universitat, editors d’un llibre de referència internacional de Química

  • Gabinet de Premsa
  • 22 d’abril de 2019
 
Imatge d'exemplars del llibre.
Imatge d'exemplars del llibre.

Els professors de la Universitat de València Francesc A. Esteve-Turrillas i Miguel de la Guardia figuren com a editors, al capdavant de huitanta autors de vint països, dels dos volums del llibre ‘Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry’.

El llibre se centra en els materials capaços d’afegir excepcionals propietats als mètodes d'anàlisis, incrementant la selectivitat i sensibilitat d'aquests, alhora que afegint avantatges pràctics als mètodes de preparació de mostres i pre-concentració dels anàlits a determinar.

El primer volum es dedica a presentar els enormes avantatges que ofereixen materials ja coneguts, com: tensioactius, enzims o anticossos i els nous materials com: aptàmers, líquids iònics, monòlits porosos, polímers impresos molecularment, nano-materials en general, nano-materials de carboni, quàntum dots o punts quàntics, materials d'accés restringit, marcs metalo-orgànics o metall-organic frameworks, materials magnètics i membranes polimèriques. En resum, quinze capítols que es dediquen a presentar els diferents tipus de materials i les seues propietats.

Quant al segon volum, els seus catorze capítols s'han centrat en els camps d'aplicació dels anteriors materials en les diferents etapes del procés analític, incloent l'extracció i micro-extracció, el seu ús en cromatografia i electroforesi capil·lar, el seu ús en immuno-assaig, espectrometria de masses, parant atenció a la seua utilització en especiació de les formes químiques d'elements minerals o les possibilitats que ofereixen en la Química Analítica Verda. Es completa aquest volum amb capítols dedicats a l’anàlisi d’aigües, d’aliment, de mostres clíniques, i al seu ús en el camp forense, evidenciant tots ells els canvis operats en els mètodes tradicionals per la incorporació d'aquests materials anomenats intel·ligents.

Els autors i editors confien que aquest llibre es convertisca en un text de referència per als qui desenvolupen mètodes analítics i els qui els empren, combinant el rigor acadèmic amb l'ambició de proporcionar idees i eines per a la resolució de problemes.