Deu cursos d’Entreiguals, el programa d’acompanyament a l’estudiantat de nou ingrés de la Universitat

  • Servei d'Informació i Dinamització - Blasco Ibáñez
  • 15 de juliol de 2021
 
Imatge del programa: Tot és nou per a tu a la Universitat?

El programa Entreiguals de la Universitat de València treballa des de fa deu cursos per fer més fàcil l’arribada de l’estudiantat nouvingut a la Universitat. Per a això, vincula el nou estudiantat amb companys i companyes de cursos superiors, els mentors i les mentores, que tenen com a principal missió donar-los suport en el procés d’incorporació.

La mentoria consisteix a vincular estudiantat de nou ingrés o incoming i el de cursos superiors per promoure una integració acadèmica, personal i social del nou estudiantat, tant al seu centre com en el conjunt de la Universitat. Disposar d’un company o companya que facilite a temps tota la informació i recursos de la Universitat contribueix a reduir les dificultats, ja que permet resoldre dubtes, trobar informació, saber com fer ús dels recursos acadèmics, situar aules, laboratoris i departaments, saber com contactar amb el professorat i descobrir les possibilitats de participació i activitats complementàries. El programa, que coordina el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) amb la participació dels centres, inclou formació, difusió, organització dels emparellaments, i seguiment, avaluació i millora de les accions de mentoria realitzades.

Per al proper curs, 413 nous mentors i mentores s’han format en diferents aspectes: què és la mentoria i quin és el seu funcionament, mòdul impartit per Rafael García Ros, Laura Candel, Mª Jesús Hernández i Alicia Villar; els recursos, espais, serveis, suports i patrimoni de la Universitat de València, de la mà de Rubén Arnandis i Verónica Gisbert, i sobre habilitats de comunicació en la relació d’ajuda, amb Fani Grande. Aquesta part del programa s’ha desenvolupat en línia i amb metodologies que ha buscat la interactivitat i l’intercanvi d’experiències. A més, cada centre imparteix una formació específica orientada a les particularitats de cada facultat o de l’escola.

Els mentors i les mentores que s'han preparat durant aquest curs se sumen als 172 que ja han participat en edicions anteriors d’Entreiguals i que desitgen repetir l’experiència. Així, el curs 2021-2022, 585 mentors i mentores guiaran l’estudiantat incoming, de tots els centres de la Universitat de València, i els de primer curs en tots els centres excepte de la Facultat de Ciències Socials i la Facultat de Ciències Biològiques que no participen en aquesta modalitat del programa. La Facultat de Medicina i Odontologia és la que compta amb més estudiantat mentor, 143 mentors i mentores, seguida de la Facultat d'Economia, amb 89, i la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, amb 55.

Les accions de mentoria començaran, en el cas de l’estudiantat de nou ingrés, quan es formalitze la matrícula, procediment que estarà en marxa del 19 al 22 de juliol. El professorat tutor de cada centre supervisarà el funcionament dels emparellaments i donarà suport als mentors per a resoldre dubtes. Una tasca que desenvoluparà seguint les indicacions dels coordinadors i les coordinadores del programa, professorat  responsable del desenvolupament d’Entreiguals en cada centre i que el fa possible amb el convenciment que la mentoria entre iguals és una eina útil per ajudar el seu nou estudiantat en la incorporació a la Universitat.

Arxivat en: Estudiant/a