La cronologia de les erupcions volcàniques més recents de la península ibèrica es redueix a fa 8.000 anys

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 6 de juny de 2023
 
Maria A. Rodrigo i Francesc Mesquita, investigadora i investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE).
Maria A. Rodrigo i Francesc Mesquita, investigadora i investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE).

Maria A. Rodrigo i Francesc Mesquita, investigadora i investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València, han participat en el descobriment que l’activitat volcànica de la Garrotxa (Girona) es va estendre fins fa només 8.300 anys (es pensava que el vulcanisme va cessar fa uns 13.000 anys), fet que constitueix el capítol més recent d’aquest fenomen de tota la península ibèrica. Els resultats s’han publicat en les prestigioses revistes The Holocene i Scientific Reports.

L’estudi, en què també participen la Universitat de Burgos, l’IPHES-PROP, IDAEA-CSIC, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Montpeller, s’ha dut a terme sobre un sondeig de 14 metres de profunditat a la Vall d’en Bas (Girona) i ha revelat dades molt interessants i inèdites sobre l’evolució paleoclimàtica i paleoambiental del Camp Volcànic de la Garrotxa (Girona).

“Hem pogut reconstruir l’evolució paleoclimàtica dels últims 13.000 anys del NE de la península ibèrica, el vulcanisme de la Garrotxa, i l’impacte d’aquestes erupcions als ecosistemes vegetals, lacustres i a les poblacions humanes mesolítiques de la zona”, apunten Francesc Mesquita i Maria A. Rodrigo.

Així, en l’àrea més propera a la zona d’activitat volcànica (fins a 50 km) i durant els esdeveniments d’erupció, diferents processos com els fluxos de lava, dipòsit de materials volcànics, pluja de cendra, emanació de gasos, aerosols, fluxos piroclàstics i terratrèmols, van afectar la flora i la fauna, així com la qualitat de l’aire i de l’aigua, i van constituir un perill per a les poblacions humanes. En aquest sentit, i a partir de l’estudi de jaciments arqueològics propers, s’observa que les poblacions de caçadors-recol·lectors més properes van abandonar l’àrea temporalment durant els períodes d’alta activitat volcànica, per tornar després en èpoques de quietud, cosa que demostra una alta capacitat de reorganització i adaptació.

Aquesta activitat volcànica va provocar que diverses colades volcàniques obstruïren la vall del riu Fluvià prop d’Olot i es formara un gran llac a la plana que avui dia es coneix com a Pla de les Preses. La seqüència sedimentària del sondeig estudiat registra senyals locals i regionals relacionats amb la dinàmica geomorfològica, paleoclimatològica i volcànica del camp volcànic de la Garrotxa.

Els indicadors geològics i biològics analitzats (organismes aquàtics, registre pol·línic, la sedimentologia i la geoquímica) reporten principalment variacions hidrològiques locals, que s’han pogut relacionar amb les principals tendències climàtiques de l’Holocè i finals del Plistocè, inclosos diversos canvis climàtics abruptes que ofereixen pistes sobre els processos que podrien desencadenar-se en el context de l’escalfament global actual.

 

Articles:

Iriarte, E., Revelles, J., Finsinger, W., Mesquita-Joanes, F., Rodrigo, M. A., Burjachs, F., Expósito, I., Marti-Molist, J., Planagumà, Ll., Alcalde, G., Saña, M. (2023). «Youngest Iberian Holocene volcanic eruptions and paleoenvironmental evolution of a barrier-paleolake in the Garrotxa Volcanic Field (NE Spain)». The Holocene. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09596836231169989

Revelles, J., Marti-Molist, J., Burjachs, F., Finsinger, W., Iriarte, E., Mesquita-Joanes, F., Pla-Rabes, S., Rodrigo, M. A., Alcalde, G., Saña, M. (2023). «Socio-ecological impact of monogenetic volcanism in the La Garrotxa Volcanic Field (NE Iberia)». Scientific Reports. https://www.nature.com/articles/s41598-023-35072-0

 

Peu de foto annex:

Restes d’algues caròfites presents als sediments lacustres estudiats. Oòspores d’aquestes macroalgues recobertes de carbonat càlcic (girogonits). Fotografia: Maria A. Rodrigo.

Imatges: