El Consell de Direcció de la UV visita la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

  • Gabinet de la Rectora
  • 9 de març de 2020
 
Fotografia de la reunió.

La rectora i sis membres de l’Equip de Direcció han visitat la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València per tractar diversos temes que afecten el centre.

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre i sis membres del Consell de Direcció (la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez; el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano; el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, Joaquín Aldás;  el vicerector d’Economia i Infraestructures Justo Herrera; la vicerectora d’Innovació i Transferència M. Dolores Real; i la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatives M. Adela Valero) han participat en una reunió a l’Espai Cultural de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació amb una representació del Personal d’Administració i Serveis (PAS) del centre, les direccions de departament, l’estudiantat i l’equip deganal, encapçalat per la degana Amparo Ricós.

En la reunió amb el PAS, s’han assenyalat diverses qüestions com la necessitat d’actualitzar indicadors, revisar les càrregues de treball del personal, el nivell de dotació de personal audiovisual i administratiu, l’actualització dels serveis informàtics, les possibles millores a aplicar en l’automatrícula de l’estudiantat incoming, i els protocols de comunicació entre els centres i serveis centrals, així com entre els diversos centres.

En aquest sentit, la rectora ha coincidit amb la problemàtica dels excessos de treball i ha explicat la limitació existent durant els darrers anys: “Venim d’un període en què teníem una taxa de reposició del 0 %; això ha provocat que encara que actualment aquest torne a ser del 100%, no puguem recuperar els anys perduts”, ha explicat. A més, ha assenyalat que “des de Crue Universidades Españolas venim reclamant que lleven la taxa de reposició” . “És una decisió política”, ha assegurat. D’altra banda, l’equip directiu de la Universitat ha reiterat el compromís existent en relació amb la revisió i actualització dels indicadors cada dos anys.

El vicerector d’Infraestructures i Economia Justo Herrera ha informat dels cursos que s’estan organitzant per a formar el PAS davant, per exemple, els canvis legislatius, i ha traslladat l’estat dels processos d’estudi de racionalització de la burocràcia a la Universitat de València. Per la seua banda, el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació Joaquín Aldás ha fet referència als treballs existents per a la revisió de pàgines web i serveis informàtics per tal d’actualitzar-los i adequar-los a les necessitats actuals.

 

A la reunió mantinguda amb l’equip deganal, s’han tractat també diversos temes com l’emergència pel coronavirus COVID-19, el Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA), qüestions relacionades amb les infraestructures de la Facultat, les opcions d’intensificació de la internacionalització dels títols, la formació mixta amb diversos idiomes i l’homologació dels títols.

Amb relació a la situació d’emergència, la rectora M. Vicenta Mestre ha reiterat la seua cridada a la calma i la confiança en les autoritats sanitàries, i el vicerector d’Infraestructures i Economia Justo Herrera ha informat que “estem en contacte en temps real amb les autoritats”. La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha incidit en la importància del pla PRIDA i en la necessitat de millorar tant la qualitat com la quantitat de la docència en anglès i d’ampliar les titulacions internacionals en la nostra Universitat. “És important continuar amb el programa PRIDA i avaluar com repercuteix en la internacionalització de les nostres titulacions”.

La trobada amb les direccions de departament ha redundat en alguns temes com la urgència en la suplència del professorat, la necessitat d’estabilització de professorat associat i PIF, i en altres com el reconeixement de les tasques de gestió acadèmica, el suport per a un camp específic a l’ANECA per a l’avaluació d’estudis de comunicació, l’aprovació del reglament de revistes, la promoció del valencià als webs i la docència, o el compromís institucional amb la sostenibilitat i la mobilitat.

En resposta a algunes de les preguntes plantejades, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano,  ha informat del Pla d’Estabilització en marxa, les limitacions per a la substitució de plantilla, tant per l’oferta existent de professionals amb perfils i disponibilitat horària concreta, com de les limitades possibilitats contractuals per a la contractació àgil de nous professionals per a la cobertura de les baixes.

A última hora del matí, l’equip de direcció s’ha reunit amb una representació de l’ADR de la Facultat, encapçalada per la seua coordinadora Ana Barbé Gonzálvez, qui els ha plantejat temes de funcionament específic relacionat amb la cafeteria, la reprografia de la Facultat, les substitucions de professorat, les possibles millores en l’accés al wifi, les pràctiques curriculars i la proposta d’adaptació dels serveis de la Facultat a un model ‘unisex’ que “done cabuda a la diversitat de percepcions de gènere i sexe”.

En resposta, el vicerector d’Economia i Infraestructures Justo Herrera ha fet referència a la complexitat del sistema de contractació de les cafeteries o la reprografia, ha afirmat la voluntat d’escoltar la demanda de serveis ‘unisex’ al centre i ha informat dels estudis al voltant del manteniment de les instal·lacions del centre. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Ernest Cano ha insistit en les explicacions donades als departaments, indicant que una millora seria la figura del professorat substitut contemplada en el preacord del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats valencianes, que es troba pendent de signatura per falta d'autorització de la Generalitat Valenciana. En darrer lloc, la vicerectora d’Ocupació i Pràctiques Formatives M. Adela Valero, davant les queixes respecte a programes de pràctiques específics ha assenyalat l’existència de mecanismes concrets d’avaluació i la possibilitat de transmetre, mitjançant els tutors i les tutores de pràctiques així com la Comissió de Pràctiques, les seues queixes per a la presa de decisions quan un període de formació que no s’ajuste als objectius marcats inicialment.