El Consell de Direcció de la UV visita la Facultat de Ciències Socials

  • Gabinet de la Rectora
  • 26 de febrer de 2020
 
Taula de treball a la Facultat de Ciències Socials entre el Consell de Direcció i l'equip deganal de la Facultat
Taula de treball a la Facultat de Ciències Socials entre el Consell de Direcció i l'equip deganal de la Facultat

La rectora i cinc membres de l’Equip de Direcció han visitat la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València per tractar aspectes relacionats amb infraestructures i serveis, professorat i organització acadèmica, estudis, igualtat i sostenibilitat, i coordinació i planificació al centre

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre i cinc membres del Consell de Direcció (la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, el vicerector de Cultura i Esports, Antonio Ariño, el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, Joaquín Aldás,  el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, i el gerent Juan Vicente Climent) han visitat els serveis administratius del Centre i la Unitat Administrativa dels departaments de la Facultat de Ciències Socials. A més, s'han trobat amb el PAS del centre i els departaments i han mantingut diverses reunions amb els membres de l’equip deganal, direccions dels departaments de Sociologia i Antropologia Social, i Treball Social i Serveis Socials, així com amb una representació de l’estudiantat de la Facultat.

La primera reunió ha tingut lloc amb el degà de la Facultat Albert Moncusí, la Secretària i presidenta del comité de qualitat del centre M. José Aradilla, la vicedegana de Mobilitat, Relacions Internacionals i Grau en Treball Social Trinitat Gregori, el vicedegà d’Organització Acadèmica, Grau en Sociologia i Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques Ramón Llopis, la vicedegana d'estudis i grau en Relacionds Laborals i Recursos Humans Celia Fernández, la vicedegana d’Igualtat, Participació i Cultura Inmaculada Verdeguer, i la presència de l’administradora de la Facultat Rosario Domingo. A més d'agrair la iniciativa de l’equip de direcció de la UV per la iniciativa de visitar els centres de la Universitat i conéixer de primera mà les seues necessitats, el degà ha destacat el paper del laboratori SOCIAL·LAB com a recurs per a generar coneixement sobre la societat valenciana, la importància de comptar, als centres, amb personal d’Administració i Serveis (PAS) format en l’àmbit de la comunicació, la igualtat i la sostenibilitat com a valors de gran rellevància per a la Facultat, i la rellevància del programa de Doctorat de la Facultat i dels significatius esforços que hi fa el centre. A més, l’equip deganal ha traslladat la seua satisfacció amb les instal·lacions de les quals gaudeix la Facultat, malgrat que han plantejat punts de millora d'infraestructures relacionades amb la porta de l'aparcament que comparteixen Socials i Magisteri, la valoració d'alguns defectes de construcció de l’edifici departamental i l’electrificació de l’aulari nord als quals ha donat resposta el Consell de Direcció.

El gerent de la institució, Juan Vicente Climent, ha informat de les iniciatives existents per part del vicerectorat d’Infraestructures i la vicegerència econòmica en termes d’infrastructures que afecten el centre: “Som conscients que aquest campus necessita algun edifici més que done plena satisfacció a tota la docència que requereix”. A més, respecte al projecte d’electrificació ha assenyalat l’estudi d’un nou plantejament que contemple l’adaptabilitat i variabilitat dels usos dels espais per tenir –en paraules del dirigent universitari– “un servei que satisfaça a totes les necessitats de docència”. També ha assegurat que la direcció de la institució està adaptant els recursos de la Universitat a un escenari d’universitat del segle XXI mitjançant un ambiciós pla de formació de personal que vol proveir la Universitat de València amb un personal format de cara la seua carrera professional i donar resposta a les diferents demandes tecnològiques.

La rectora M. Vicenta Mestre ha fet incidència en el plantejament de la Facultat i en la idea d’estudiar, amb els nombrosos recursos en aquest camp amb què compta el centre “el que la gent vol” davant reformes estructurals. “Hem de buscar la fórmula perquè la Facultat puga fer l’estudi; val la pena invertir més temps i arribar a propostes amb les quals el campus se senta representat”, ha afirmat.

Entre altres temes, el degà i altres membres assistents a la reunió han destacat les necessitats detectades referents al programa Docentia, quant a certificació i adaptabilitat de la plataforma, i han rebut resposta per part del vicerectorat d’Estratègia Joaquín Aldás, qui s’ha compromés ha analitzar novament el rendiment del programa.

En una segona sessió, un grup d’estudiants membres de l’Assemblea de Representants de la Facultat (ADR) han fet entrega a l’equip de direcció d’un qüestionari elaborat entre l’alumnat del campus en relació amb infraestructures, utilització d’espais públics i altres qüestions. A més, han reivindicat la importància de la universitat com a agent transformador de la societat, i la seua necessària receptivitat i proactivitat de la institució amb l’àmbit de la conciliació amb la vida familiar, la comunicació entre l’alumnat i la direcció del centre i de la universitat, les condicions de les pràctiques i la oferta d’informació a l’alumnat referent a l’àmplia oferta que -han afirmat- te la Universitat de València.

El Consell de Direcció ha mostrat el seu compromís amb la igualtat i la sostenibilitat, ha fet menció als programes que, des del vicerectorat d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat s’estan duent a terme, i ha mostrat el seu suport al paper de la Universitat com a element transformador de la societat, valor que es pot trobar als Estatuts de la institució.

Per últim, els dos directors dels dos departaments de la Facultat, el de Treball Social i Serveis Socials Francisco José Ródenas, i el de Sociologia i Antropologia Social Miguel Ángel García, han plantejat propostes de formació de postgrau que s’estan treballant per al futur, vinculades a l'àrea de Sociologia, així com la necessitat d’aprofundir l’estabilització de les plantilles. Tot i això, han volgut agrair el suport rebut per part del Consell de Direcció en la inclusió de noves figures que, malgrat les dificultats imposades per la taxa de reposició del personal, han permés la incorporació de nou personal estable als equips, en particular en l'àrea de Treball Social.

En resposta a aquestes inquietuds, el vicerector Ernest Cano ha assenyalat algunes de les possibilitats existents per a la cobertura de places, la intenció del Consell de Direcció de reduir al màxim la figura del professor associat i tendir a l’estabilització, tot i, com a assenyalat la rectora, “la importància de què se signe el preacord amb la Generalitat Valenciana, el qual donaria solució a aquesta problemàtica”.