El Consell de Direcció de la UV visita la Facultat de Ciències Matemàtiques

  • Gabinet de la Rectora
  • 11 de març de 2020
 
Imagen de la noticia

La rectora i cinc membres de l’Equip de Direcció han visitat la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València i han mantingut diverses reunions que han tractat qüestions que afecten al centre, la seua recerca, plantilla i docència.

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre i cinc membres del Consell de Direcció (la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez; el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano; el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, Joaquín Aldás;  el vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació Carles Padilla; i el gerent de la Universitat Juan Vicente Climent) s’han reunit hui a la Facultat de Ciències Matemàtiques amb l’equip deganal del centre, les direccions de departament, una representació del personal d’Administració i Serveis (PAS) i del Personal Docent i Investigador (PDI) de la Facultat, i membres de l’ADR.

En la reunió amb el PAS, les persones assistents han manifestat el seu agraïment amb la visita a la Facultat del Consell de Direcció i han plantejat dubtes relacionats amb la situació d’emergència pel Coronavirus (COVID-19) com el teletreball o la signatura digital.

En resposta als dubtes respecte al COVID-19, la rectora M. Vicenta Mestre, el vicerector Carles Padilla i la vicerectora Isabel Vázquez han explicat les darreres decisions preses. Malgrat l’alarma social, la rectora ha cridat a la calma i ha destacat la importància de les visites a les Facultats per la major proximitat amb “les persones que fan possible obrir les portes i tindre activitat a la Universitat cada dia”. Respecte a la gestió del Coronavirus ha assenyalat que, “en un primer moment, vaig enviar un correu personalitzat als 147 estudiants al nord d’Itàlia, més tard a tot l’estudiantat Erasmus a Itàlia i, actualment, estem en contacte amb universitats i autoritats italianes i espanyoles per a la gestió dels diversos escenaris possibles”.

El vicerector Carles Padilla ha informat que el vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació “es troba en contacte continu, avaluant els diferents escenaris i pensant, també, en la hipotètica reincorporació, re-matriculacions i actualitzacions contínues de la pàgina web en l’espai dedicat al COVID-19”. A més, ha transmés tranquil·litat, ja que, “davant la tornada dels estudiants que es trobaven a la Xina, Japó i Corea del Sud, el focus es troba a Europa i, en aquest context, hem de confiar en l’Espai Europeu d’Educació Superior i les possibilitats d’adaptació que aquest ens proporciona”.  La vicerectora Isabel Vázquez ha afegit, per la seua banda, que “es platejaran escenaris i solucions ad hoc per a l’estudiantat, el PDI i el PAS, ja que l’escenari no és ni únic ni estable.”

En resposta als dubtes i preocupacions plantejades respecte al teletreball, el vicerector Joaquín Aldás ha plantejat els avanços que ja venien fent-se en aquesta línia i la reacció del vicerectorat davant el context actual: “Estem preparant, des del servei d’Informàtica, les possibilitats per a maximitzar la nostra activitat davant l’hipotètic tancament dels centres, si fóra necessari, amb les instruccions de les autoritats públiques i sanitàries”. A més, ha assenyalat que “la Universitat té molt avançada la preparació per a incrementar el nombre de treballadors i treballadores puguen mantenir la seua activitat des de casa”. A més, el gerent de la institució Juan Vicente Climent ha afegit que “la UV està avaluant possibilitats, escenaris i les millors pràctiques que s’estan aplicant en altres institucions”.

Respecte a la signatura electrònica, el vicerector Joaquín Aldás ha remarcat els avanços que s’estan produint actualment, la direcció en la qual l’equip directiu de la Universitat vol que es dirigisca la institució, dels processos de revisió de les aplicacions, la difusió del servei de signatura, i ha reafirmat també “la necessitat d’acompanyar les millores tecnològiques amb formació i informació”.

En aquest sentit, l’equip deganal (amb presència del degà Joan Monterde, la vicedegana Rosa Donat i la coordinadora del Grau de Matemàtiques Carmen Fernández), ha destacat l’augment del rendiment del Grau de Matemàtiques i de la Facultat de Ciències Matemàtiques en els darrers anys, la iniciació del doble Grau en Física i Matemàtiques el curs acadèmic vinent i les necessitats de reposició de professorat. A aquestes qüestions, la reunió oberta que ha tingut lloc amb el PDI ha afegit dubtes sobre les necessitats específiques dels estudis del centre i de rendiment i qualitat acadèmica.

En aquest sentit, el Consell de Direcció ha remarcat el seu suport, en veu de la rectora, per a “consolidar i mantenir el lideratge de la Universitat de València en l’àmbit dels estudis en ciències matemàtiques”. El vicerector Ernest Cano ha fet una extensa explicació respecte a la situació actual a falta de què se signe el preacord de conveni col·lectiu acordat en 2019 i la supressió de la taxa de reposició que, segons ha afirmat la rectora “donaria resposta i solució a moltes de les necessitats de personal i adaptació a les contingències del curs i jubilació tant del PDI com del PAS”.

Així, la rectora de la Universitat ha destacat les tres prioritats que ha traslladat a les autoritats valencianes i estatals:

-          La signatura del conveni col·lectiu que permetera l’ampliació de les figures docents i, així, la flexibilitat i adaptabilitat a les contingències i els canvis estructurals de la plantilla.

-          Un pla de finançament de les Universitats Públiques Valencianes: “Des del darrer Pla de Finançament som la universitat pública valenciana pitjor finançada”, ha afirmat.

-          La supressió de la taxa de reposició, ja que “aquesta limitació impedeix fer front a les jubilacions que anualment tenen lloc i deixa la Universitat amb un dèficit de plantilla molt important”.

Solucionant aquestes qüestions “tindríem els recursos que necessitem per a fer una docència i una recerca de qualitat com la que el nostre alumnat es mereix”. “És urgent i inajornable per deixar-nos fer una vertadera política de plantilla”, ha insistit Mestre.

En la reunió amb l’estudiantat (amb la presència d’una representació de l’ADR amb el seu coordinador Roberto Pruñonosa al capdavant), la preocupació principal ha girat al voltant de la cancel·lació de les Falles i l’efecte en l’horari lectiu, l’adaptació dels plans d’estudi davant aquestes contingències i l’efecte en l’estudiantat. En resposta a aquestes qüestions, el Consell de Direcció ha afirmat que “es prendran les mesures necessàries perquè l’estudiantat no isca perjudicat per aquesta situació”. “Estem treballant en tots els escenaris possibles”, han afegit.  Per la seua banda, el vicerector Joaquín Aldás ha informat respecte al reforç de les ferramentes informàtiques com l’aula virtual “davant l’hipotètic a tancada de les aules” i ha donat resposta als dubtes respecte al desenvolupament de les principals aplicacions que afecten l’estudiantat.