Claustre de la Universitat, hui dijous, retransmès en directe per MediaUni

  • 2 de febrer de 2017
 
Claustre de la Universitat

El Claustre de la Universitat de València es reuneix hui dijous a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. El rector presentarà el seu informe, i també es coneixerà l’informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2015-2016.

La sessió es retransmet en directe per ‘streaming’ en aquesta adreça de MediaUni.

El primer punt és l’aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 15 de juliol de 2016. Després arribarà l’informe del rector. També es votaran els representants en diversos òrgans col·legiats (Mesa del Claustre, Comissió d’Estatuts, Comissió de Professorat,  Junta Electoral, entre d’altres.

El punt 4 és l’informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2015-2016. Finalment, hi haurà un torn obert de paraules.