La Càtedra de Dret Foral Valencià prorroga la seua activitat durant l’exercici 2021

  • Gabinet de la Rectora
  • 2 de juny de 2021
 

L’acord entre la Universitat de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica permetrà a la Càtedra continuar les activitats formatives, culturals i d’investigació orientades al coneixement i difusió del Dret Foral Valencià.

La Universitat de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica han subscrit un conveni per a la renovació de la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari durant l’exercici 2021.

L’acord, subscrit per la rectora, M. Vicenta Mestre i la consellera, Rosa Pérez, permetrà a la Càtedra realitzar activitats i tasques relacionades amb la realització d’activitats formatives, culturals, d’investigació i d’extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió del Dret Foral Valencià, així com també el desenvolupament estatutari i el foment, promoció i consolidació de l’autogovern.

La Càtedra rebrà una dotació pressupostària de 30.000€, els quals estaran sufragats per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Aquesta ha esdevingut un espai acadèmic de referència per a la investigació, la formació i la difusió del dret foral valencià, tant en la vessant històrica com en la legislació actual i les seues possibilitats de desenvolupament. Una vesant històrica que naix l’any 1939, quan Jaume I ens conformà com a regne propi dotant-nos amb un sentit polític, jurídic i econòmic. El Dret Foral Valencià té el seus orígens en els primers Furs, jurats per Jaume I en la primera reunió de les Corts Valencianes el 7 d’abril de 1261, i la promulgació del Privilegi Reial.

En l’acte protocol·lari també han participat la secretària general, M Elena Olmos; la vicerectora d’Innovació i Transferència, Dolores Real; el degà de de la Facultat de Dret, Javier Palao; i el codirector de la Càtedra Institucional de Dret Foral Valencià, Ignacio Durbán.