L’aulari nord estrena nou mobiliari mentre avancen les obres als aularis de Tarongers

  • Gabinet de la Rectora
  • 21 de maig de 2021
 

Canvi de mobiliari fixe per taules i cadires que permeten major mobilitat i organització de les aules i electrificació per afavorir la connexió elèctrica d’ordinadors i dispositius mòbils són les accions de millora dels aularis de Tarongers mentre evolucionen, d’acord amb el calendari previst, les obres de reparació de façanes dels aularis nord i sud del Campus de Tarongers.

La rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, i els degans de les Facultats de Dret, Economia, Magisteri i Ciències Socials, han visitat l’aulari nord per tal de comprovar l’estat del nou mobiliari instal·lat en aquest aulari.

Una inversió de vora 300.000 euros ha permés substituir l’antic mobiliari fixe, de banc corregut, per modernes taules amb connexió elèctrica, i cadires.

D’aquesta manera, i tal i com han manifestat el degà de la Facultat de Dret i coordinador de Campus de Tarongers i diferents professors i professores vicedegans i vicedeganes, es permet impartir una activitat més fluida, amb un mobiliari al servei de la docència.

El coordinador de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE), que ha participat en aquest encontre, ha valorat molt positivament la millora de la qualitat de vida en l’aulari una vegada instal·lat aquest nou mobiliari.

La rectora, els degans i degana, el vicerector d’Economia i Infraestructures, el coordinador de l’AGE i la vicegerenta de Coordinació Econòmica i de Serveis han recorregut els aularis nord i sud, per avaluar l’estat de les obres a les façanes dels aularis nord i sud del Campus de Tarongers.

A hores d’ara s’ha finalitzat l’execució de la intervenció sobre l’aulari sud, i per les vesprades, una vegada finalitzada l’activitat docent, i les nits, s’està procedint a la retirada dels andamis que han cobert al llarg dels darrers mesos la façana d’aquest aulari, on s’imparteix la docència de la Facultat d’Economia.

Les intervencions sobre l’aulari nord, d’acord amb les previsions, estan iniciant-se, i s’espera finalitzar les obres abans de l’inici del proper curs acadèmic 2021-2022.

Els aularis nord i sud, inaugurats en els anys 1995 i 1996, respectivament, estan essent objecte d’un conjunt d’intervencions sobre els façanes per tal de reparar les patologies pròpies dels edificis de caràcter monumental amb grans llençols de rajola cara vista, que pateixen la degradació de la fixació de plaquetes de façana en la zona del forjat estructural.

Aquesta intervenció ha suposat una inversió pròxima a 1.000.000 d’euros per a garantir la seguretat de les persones i el correcte manteniment dels edificis.