L'atenció a l'estudiantat de la UV migra al nou servei TiquetingUV

  • Unitat Web i Màrqueting
  • 3 de febrer de 2023
 
L'atenció a l'estudiantat de la UV migra al nou servei Tiqueting

El Servei d’Estudiants, el Servei de Dinamització i l’Escola de Doctorat atendran de manera telemàtica a través d’aquesta nova plataforma, la qual permet una atenció integrada, coordinada i col·laborativa entre els tres serveis.

Des del mes de gener l’atenció a l’estudiantat de Grau, Màster i Doctorat de la Universitat de València ha deixat de realitzar-se a través de correu electrònic per fer-ho mitjançant l’aplicació de tiquetingUV.

Aquesta nova aplicació, desenvolupada per la Unitat Web i Màrqueting de la UV permet que els equips encarregats en l’atenció a l’estudiantat: Servei d’Estudiants, Servei de Dinamitació (SeDI) i Escola de Doctorat atenguen i gestionen de manera col·laborativa les sol·licituds dels usuaris i usuàries, gràcies a la inter-connexió entre els equips de treball que permet aquesta eina.

TiquetingUV també facilita el seguiment del timeline de cada sol·licitud amb totes les seues interaccions i intercanvis de documentació, i possibilita també l’atenció simultània de dos o més agents independentment del servei al que pertanyen. Es tracta d’un sistema d’atenció eficaç tant per als usuaris com per als gestors, que a més a més permetent conèixer el grau de satisfacció en la resolució de les sol·licituds i així poder aplicar canvis que permeten la contínua millora en la prestació del servei.

Altra de les característiques rellevants de TiquetingUV és que permet la interoperabilitat entre equips, és a dir, possibilita que les peticions dirigides inicialment a un servei inadequat siguen redirigides al adient sense que l’usuari/a haja de iniciar un altre tràmit.

Els serveis d’atenció a l’estudiantat es sumen als de bibliotequesUV, Gabinet de la Rectora, Unitat Web i Màrqueting, CAU estudiants, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Fundació Lluís Alcanyís, AgrotecUV i UVcomunicació, els quals també treballen mitjançant aquesta plataforma i als que se’ls sumaran la resta de serveis de la Universitat en un futur pròxim.