L’Agència Valenciana de la Innovació recolza la posada en marxa de l’Arxiu Valencià del Disseny en col·laboració amb la Fundació General UV

  • Fundació General UV
  • 4 d’octubre de 2022
 
Una tècnica treballa amb fons de l'Arxiu Valencià del Disseny.
Una tècnica treballa amb fons de l'Arxiu Valencià del Disseny.

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), l’estructura de la Generalitat Valenciana per a coordinar la seua estratègia d’innovació, recolzarà la posada en marxa i l’impuls de l’Arxiu Valencià del Disseny (AVD), d’acord amb el projecte de conveni entre l’AVI i la Fundació General de la Universitat de València, entitat gestora de l’AVD.

La signatura d’aquest conveni entre ambdues entitats suposa la concessió directa d’una subvenció dins de la línia pressupostària de la Generalitat per a l’impuls a la generació de coneixement innovador en disseny per part dels agents del sistema valencià d’innovació, entre els quals l’Arxiu Valencià del Disseny, a partir del llegat històric del disseny a la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte conjunt suposa així una aposta per la promoció d’accions d’interconnexió entre els àmbits de l’economia productiva, la recerca i l’ecosistema del disseny que, a més, té lloc en el marc de la Capitalitat Mundial del Disseny a València aquest 2022.

En aquest sentit, l’Arxiu Valencià del Disseny naix, a iniciativa de la Universitat de València i l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD), com a un espai de generació de coneixement, i un laboratori d’innovació i creativitat amb un marcat caràcter de futur.

L’accés als fons digitalitzats és obert i gratuït, i ha de servir com a motor de les economies innovadores i del desenvolupament sostenible, les indústries creatives i el teixit industrial valencià, posant al seu abast el desenvolupament de processos de disseny i d’innovació.

Així doncs, la principal funció de l’AVD és generar coneixement útil sobre el disseny a partir de la posada en valor i la custòdia d’una experiència que ha estat fonamental en el desenvolupament econòmic valencià des dels anys 80 del segle passat en diferents àrees, com són el producte, la indústria, el grafisme, la comunicació i l’interiorisme, així com formats i nivells de rellevància. Tot allò, amb la pretensió de preservar la memòria de la cultura del disseny a la Comunitat Valenciana per a construir el futur, la qual cosa fa de l’Arxiu un instrument inèdit que permetrà desenvolupar accions pròpies de transferència de coneixement.

Per tant, l’Arxiu té la responsabilitat de recopilar, conservar i catalogar la documentació generada pels actors de l’ecosistema del disseny (dissenyadors, empreses de serveis de disseny, departaments de disseny de les empreses valencianes més destacades, institucions promotores del disseny, gestors culturals…) per tal que aquest llegat materialitze la memòria històrica i puga ser consultat, estudiat i posat a disposició de la recerca sobre el disseny i el seu impacte econòmic i social.

En aquest context, l’Arxiu Valencià del Disseny adquireix el compromís d’articular un sistema de gestió del coneixement per al desenvolupament de nous productes, de contribuir a la presa de decisions i productivitat econòmica de les empreses, i servir d’instrument de suport a les polítiques de desenvolupament, econòmiques i culturals del Sistema Disseny de la Comunitat Valenciana mitjançant la digitalització dels fons custodiats; la catalogació de fons; l’organització del Congrés Internacional ‘El disseny en el marc de l’economia circular: creació, valorització i recepció’, que se celebrarà a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València (seu de l’Arxiu) del 10 al 12 de novembre; la recerca, la difusió i la posada en valor dels fons a través de jornades, seminaris, exposicions i l’edició de la revista ARXIU, que presentarà el seu primer número el pròxim 20 d’octubre a l’EASD; la promoció de workshops d’innovació i promoció del talent jove; i el posicionament en el teixit empresarial nacional i internacional creant noves xarxes i canals de comunicació.

La Fundació General de la Universitat de València té, entre les seues funcions, les de fomentar activitats de recerca científica i desenvolupament tecnològic; promocionar i crear biblioteques, arxius i centres de documentació; i prestar serveis propis d’aquests òrgans de consulta. Com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de València, la Fundació General és dipositària de l’encàrrec de gestió global de l’Arxiu  Valencià del Disseny.

L'Agència Valenciana de la Innovació, que enguany ha destinat prop de 47 milions d’euros per a finançar la recerca aplicada i orientada al teixit productiu, recull en el seu Pla Estratègic de Subvencions per al període 2022-2024 la línia d’ajudes a l’impuls de l’Arxiu Valencià del Disseny amb una dotació de 130.000 euros.

A través de la seua convocatòria anual en concurrència competitiva i dels convenis de col·laboració subscrits amb organitzacions del Sistema Valencià d’Innovació, l’AVI incentiva el desenvolupament de solucions als grans reptes que han de fer front les empreses alhora que afavoreix la seua transferència efectiva.