Posicionamiento del Consell de Govern de la Universitat de València en relación a la ocupación del edificio del colegio mayor Lluís Vives

  • 22 mayo de 2017
 
Colegio mayor Lluís Vives

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprobado hoy lunes su posicionamiento en relación a la ocupación del edificio del colegio mayor Lluís Vives, propiedad de la institución académica. El documento ha sido aprobado por 37 votos favorables y uno en contra. El colegio mayor Lluís Vives, cerrado en 2012 porque presentaba problemas de estructura, fue ocupado el pasado 1 de mayo.

El texto aprobado señala:

"El Consell de Govern de la Universitat de València, reunit en sessió extraordinària el 22 de maig de 2017, reafirmant-se en el seu compromís institucional amb la preservació del patrimoni històric, artístic i cultural que ha anat atresorant des de la seua fundació el 1499 pels Jurats de la ciutat i que posa a l’abast de la societat valenciana, havent estat informat pel Consell de Direcció dels diferents assalts realitzats a l’edifici del Col·legi Major Lluís Vives que han conduït a la seua ocupació, després de deliberació dels seus membres,

ACORDA

1er. Expressar el rebuig de la Universitat de València a l’ocupació d’aquest emblemàtic edifici universitari que és un Bé de Rellevància Local, en defensa dels seus legítims interessos com a institució pública propietària d’aquest immoble i en exercici de l’autonomia universitària que li confereix l’autogovern per poder disposar lliurement dels seus espais i instal·lacions que formen part del servei públic que és la Universitat;

2n. Continuar amb els esforços de diàleg ja iniciats, adreçats a la consecució d’una desocupació pacífica de l’edifici, que la Universitat reclama a les persones que l’han ocupat sense autorització posant en risc la seua integritat física atés que l’edifici presenta deficiències estructurals.

3er. Reafirmar el compromís de la Universitat de València amb la recuperació de l’edifici de  Col·legi Major Lluís Vives per a usos universitaris amb una activitat oberta a la societat valenciana que caracteritza l’esperit de la Universitat i el seu compromís amb la generació de cultura, la difusió de la ciència i el lliure intercanvi d’idees per construir una ciutadania activa, en el context de greus restriccions econòmiques i financeres a què s’ha vist, i es veu, sotmesa la Universitat i que han impossibilitat, fins ara, la rehabilitació d’aquest edifici".