Elaborar un codi de bones pràctiques, una responsabilitat col·lectiva

  • 24 mayo de 2017
 
Codi de Bones Pràctiques

REDACCIÓ. T’has sentit ofesa per algun comentari sexista dins de la Universitat? Has escoltat bromes de mal gust o has sigut testimoni de comportaments inapropiats cap a les dones en el teu entorn universitari? Ara tens l’oportunitat de contribuir a l’elaboració del Codi de Conducta i Bones Pràctiques de la Universitat de València.

La Unitat d’Igualtat ha posat en marxa una campanya d’informació i difusió sobre el nou codi aprovat a la Universitat de València, l’elaboració del qual depén també de les contribucions i suggeriments de la comunitat universitària que es poden fer fins el 30 de juny. Per tal que estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis puguen realitzar aportacions que el milloren, el codi està en exposició pública.

Un vídeo elaborat per la Unitat d’Igualtat mostra algunes de les situacions en què es poden trobar membres de la comunitat universitària al llarg de la seua vida.

 L’objectiu principal d’aquest codi és posar a l’abast de la comunitat universitària una ferramenta que permeta donar a conéixer als seus membres els comportaments desitjables i els que la institució considera inapropiats en matèria d’igualtat de gènere.

Qui tinga algun exemple que no haja sigut incorporat al Codi de Conducta, ara té l’oportunitat de dir la seua. Per això, des de la Unitat d’Igualtat, s’anima a la realització de propostes.

Amb la participació dels diversos estaments universitaris es contribuirà al fet que les persones que treballen i que egressen a la Univeritat siguen agents del canvi social en aquesta matèria, influint en la modificació de comportaments professionals, cívics, familiars i personals per tal d’assolir la igualtat de gènere en el seu entorn.

El codi respon a una iniciativa de la Unitat d’Igualtat per a donar compliment a una de les accions del II Pla d’Igualtat. Aquest ha sigut enriquit i recolzat per la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Universitat de València, especialment per la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Infermeria i Podologia, que ha implicat el professorat d’ètica i de legislació professional, i que durà endavant un projecte d’innovació educativa aquest curs per a treballar el codi amb l’estudiantat. Recentment va ser aprovat pel Consell de Direcció de la Universitat i quan acabe aquest període d’exposició pública entrarà en vigor amb els canvis que es consideren adequats.

El Codi de Conducta i Bones Pràctiques està penjat en la web de la Unitat d’Igualtat i es pot consultar ací.

Les aportacions al document es poden fer emplenant aquest formulari: https://goo.gl/forms/L6SVwIBodJKiESFn1.